Čo sa našlo pod omietkami?

083Peter Szalay z Oddelenia architektúry USTARCH Slovenskej akadémie vied a Ivan Pilný z VŠVU absolvovali už druhú návštevu v Žiline. Ich výskum je súčasťou projektu Diferencovaná typológia modernizmu: teoretický základ pre údržbu a obnovu diel modernej architektúry, ktorý je podporený agentúrou APVV. Hlavným cieľom je odhaliť materiálové a farebné prevedenie povrchov, prostredníctvom ktorých môžeme lepšie poznať koncept, v akom Peter Behrens navrhol toto významné architektonické dielo. Po hrubom odstránení prístavieb a prestavieb sa naskytol vhodný priestor pre začatie výskumu omietok donedávna ukrytých za sololitovými panelmi interiéru kina. Doterajšie architektonicko-historické výskumy nám prostredníctvom dostupných archívnych materiálov nedokázali s určitosťou objasniť celkové pôvodné riešenie synagógy. Sondážny výskum tak môže priniesť svetlo do viacerých nejasností, ktoré spôsobili prestavby a adaptácie chrámu, ako aj veľmi chudobná pôvodná projektová dokumentácia synagógy. Reštaurátorsky výskum musíme urobiť ako poslednú vec pred návrhom obnovy budovy.

Konkrétne zistenia nájdete na fotkách, ktorým patrí aj komentár Petra Szalaya (nižšie):

Prvá etapa nášho výskumu priniesla viacero poznatkov o farbenom riešení interiérových povrchov chrámu. Boli to predovšetkým farebné riešenie vnútorných stien hlavného priestoru synagógy.

Na prízemí mali plné steny omietaný povrch ružového odtieňa. Prvé sondážne prieskumy ukazujú náznak maľovanej výzdoby vo forme modrého horizontálneho pásu.

Sondážny prieskum dokázal, že plastická rímsa obiehajúca vnútorné steny hlavného chrámového priestoru nebola pôvodná.

Sondážny odkryv na stĺpe ukazuje pôvodné povrchové riešenie stĺpov.

Sonda odhalila farebné riešenie stropu pod západnou ochodzou.

Sonda na zábradlí severného balkóna ukazuje pôvodné jednoduché prevedenie jeho povrchu neskôr doplnené o štukové výzdoby v duchu socialistického realizmu.

Sondážny odkryv stĺpu na prvom podlaží ukazuje pôvodnú výmaľbu stien vo forme horizontálnych pásov červenej a bielej farby.

Výskum taktiež načal odhaľovanie niekoľko problematických oblastí. Je to predovšetkým poznanie, ako vyzerala oltárna časť synagógy, o ktorej výzore nemáme archívne dokumenty, a neskôr bola výrazne prestavaná.

Odhalená pôvodná výška prekladu východnej, steny so svätostánkom, s odkryvom pravdepodobne pôvodnej farebnej vrstvy s povchovou úpravou bronzovaním .

Sonda udhalila pravdepodobne pôvodné povrchové riešenie bronzovaním aj pod sekundárne pridanou ochodzou.

Sondážny odkryv východnej steny ukázal maľovaný pás červenej farby.

Za stenou na východnej ochodzi sa našli pôvodné priestory, ktoré môžu naznačiť, ako vyzeral svätostánok synagógy.

Priestor za stenou v spodnom otvore má „zlátenú“ úpravu povrchu.

Priestor za stenou vo vrchnom otvore má jednoduchú bielu omietku.

Dúfame, že ďalší terénny a archívny výskum, ale aj testy odobraných vzoriek v laboratóriu Katedry reštaurovania VŠVU dokážu pomôcť pri odhalení pôvodného architektonického a materiálového konceptu synagógy.