Grant EHP

Cieľom projektu Reštaurovanie Novej synagógy/kunsthalle Žilina financovaného z Grantov EHP je dokončiť záchranu Neologickej synagógy v Žiline, ktorá patrí z hľadiska architektúry najdôležitejším stavbám 20. storočia na Slovensku.

Projekt je zameraný na profesionálnu reštaurátorskú a umelecko-remeselnú obnovu vonkajšej fasády synagógy a vnútorných omietok a povrchov, ktoré sme objavili zachované pod neskoršími vrstvami v rámci doterajších prác a výskumov. Najmä vnútorná výzdoba synagógy nebola známa ani odbornej verejnosti a takmer 60 rokov bola úplne zakrytá. Po dokončení prác financovaných z Grantov EHP bude synagóga natrvalo sprístupnená verejnosti. Cieľom nášho projektu je záchrana a zachovania pamiatky z pohľadu kultúrneho dedičstva a tiež využiť jej potenciálu na rozvoj turizmu a kreatívneho priemyslu. Z pohľadu programového využitia pamiatky je naším zámerom vytvorenie výstavného priestoru pre súčasné umenie s medzinárodným záberom v kombinácii s ďalšími kultúrno-spočenskými aktivitami.click this link– TRUSTOPT

ENGLISH INFO


AKTUALITY A AKTIVITY PROJEKTU

2016
V roku 2016 bol Grant EHP navýšený na čiastku 581 937,- € a vďaka tomu sa podarí dokončiť aj obnovu vonkajších a vnútorných podláh, schodíšť, striech a dverí. Podrobné informácie nájdete v podísanom dodatku ku grantovej zmluve CLT01006. Sme veľmi vďační.
Prebieha ďalšie verejné obstarávanie na rekonštrukciu synagógy.

2015
Verejné obstarávanie na reštaurovanie synagógy
Fotoalbum z prehliadky synagógy, tlačovky a Rady pre obnovu
Prehliadka synagógy, tlačovka a stretnutie Rady pre obnovu
2014
Získali sme veľký grant na reštaurovanie


Názov projektu: Reštaurovanie Novej synagógy/kunstalle Žilina
Číslo projektu: CLT01006
Prijímateľ grantu: Truc sphérique, občianske združenie
Zdroj financií: Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Spolufinancovanie: spolufinancovanie vo výške 10% zabezpečuje občianske združenie Truc sphérique z 2%, verejnej zbierky a súkromných sponzorov.
Výška grantu: 581 937 €
Trvanie projektu: november 2014 – apríl 2017

Partneri projektu: Židovská náboženská obec v Žiline, Ústav stavebníctva a architektúry SAV, ANČA o. z., VTP Žilina a Tou Scene AS (Nórsko)


NA STIAHNUTIE / ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV:
Projektová zmluva CLT01006
Dodatok k zmluve CLT01006

Zmluva R B R spol. s.r.o. k zákazke
Reštaurovanie Novej synagógy / kunsthalle Žilina – Obnova vonkajších a vnútorných podláh, schodíšť, striech a dverí
Zmluva o dielo RBR časť 1
Zmluva o dielo RBR časť 2
Prílohy Zmluvy o dielo RBR časť 1
Prílohy Zmluvy o dielo RBR časť 2

Zmluva restART BA, s.r.o. k zákazke
Reštaurovanie Novej synagógy/Kunsthalle Žilina:
Zmluva o dielo – časť 1
Zmluva o dielo – časť 2
Prílohy Zmluvy o dielo č. 1, 3, 5
Prílohy Zmluvy o dielo č. 2, 4

Zmluva EVERCON, s.r.o.:
Zmluva – zabezpečenie externých služieb verejného obstarávania
Zmluva Peter Liška:
Zmluva – aktívna údržba webovej stránky
Zmluva ETISOFT Slovensko s.r.o.:
Zmluva – tvorba a tlač propagačných materiálov

Bridesmaid Dresses uk

tabula_norske_fondy_2016