2011 – 2017

 

 

 

Našou základnou motiváciou je samotná budova. Je múdra aj krásna. Vnímame jej ušľachtilosť, ktorou nenápadne dominuje svojmu okoliu. Málokto postrehne, že patrí medzi najvýznamnejšie európske stavby svojho druhu.

Začiatkom roka 2011 sme sa dozvedeli, že Židovská náboženská obec Žilina hľadá nového nájomníka synagógy. Po uvedomení si dôležitosti záchrany stavby pred možným komerčným využitím sme predložili náš projekt obnovy pamiatky a jej kultúrneho využitia. Získali sme dôveru v tento utopický zámer podporenú 30-ročnou zmluvou so symbolickým nájomným. Začali sa prvé výskumy a v roku 2012 aj prvé rekonštrukčné práce. Odvtedy robíme, čo sa dá, aby sme splnili nároky, ktoré si kladie budova sama a cítime, že sme spolu s vami súčasťou jedného z najväčších dobrodružstiev našej generácie.

Naším zámerom je nielen obnovená Behrensova stavba, ale aj nový život v nej. Cieľom je vytvorenie výstavného priestoru pre súčasné umenie a ďalšie kultúrne aktivity. Kombinácia kvalitného kurátorského programu v súčasnom umení s medzinárodným rozmerom, odborného medzidisciplinárneho diskurzu s lokálnymi komunitnými aktivitami.

Prvé potvorenie: 23. 8. 2012
Otvorenie: 12. 5. 2017

restaurovana_kupola_nova_synagoga_zilina

Za rekonštrukciu sme získali ocenenia:

Bauwelt Advancement Award – cena nemeckého časopisu pre architektúru (2013)

Cena Nadácie Orange – v kategórii Komunitný rozvoj (2015)

Patrón architektúry – cena Slovenskej komory architektov pre nearchitektov, ktorí pomáhajú architektúre (2017)

Cena Eugena Bárkanya – Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku za zachovanie židovského dedičstva (2017)

Cena Mesta Žilina – za obnovu kultúrneho dedičstva a občianske kultúrne aktivity (2017)

Strecha roka – cena Cechu strechárov v kategórii šikmá strecha (2017)

CE.ZA.AR – cena Slovenskej komory architektov za architektúru v kategórii Obnova a prestavba (2018)

Cena Nadácie Tatra banky za umenie – špeciálna cena poroty mimo umeleckých kategórií za rekonštrukciu priestoru pre umenie (2018)

Fénix / Pamiatka roka – cena Ministerstva kultúry SR a Nadácie SPP za obnovu a reštaurovanie kultúrnych pamiatok (2018)

Projekt obnovy a revitalizácie Novej synagóģy kultúrne účely realizuje občianske združenie Truc sphérique (kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie) v spolupráci a s podporou Židovskej náboženskej obce Žilina ako vlastníka pamiatky.

iniciátori projektu:
Marek Adamov a Fedor Blaščák

hlavný architekt:
Martin Jančok v spolupráci s Michalom Janákom a Evou Štrocholcovou (PLURAL)

tím budúceho kultúrneho centra:
Robo Blaško, Ján Gašparovič, Ivana Rumanová, …a celá Stanica Žilina-Záriečie

projektanti:
Michal Sirotiak (Eurodesign), Katka Kyselová a Vladimír Kohút (Prodis), Ondrej Marko (2021), Martin Tencer, Danka Ollahová, Evka Kišková-Červeňanová a ďalší z emProject-u, Ľubo Keľha (Kelso), Ján Daniš (Faltherm), Pavol Niňaj (Save), Róbert Kardoš (Talux), Laura Murguia Sanchez (Hazlighting), Lenka Balážová (Lightroom), Jozef Vojtaššák (Colt), Zdenka Mikulová, Vladimír Benedik, …a ďalší, všetci ako dobrovoľníci a podporovatelia iniciatívy

historické a reštaurátorské výskumy:
Magda Kvasnicová, Ján Hromada, Peter Szalay, Ivan Pilný, Gabriel Hartl, Marek Repáň

odborná spolupráca:
Vladimír Majtán (Krajský pamiatkový úrad v Žiline), Pavol Ružbarský (Endorfine), Peter Snadík (DogDocs), Milan Novák a Peter Štánsky (Štátny archív Žilina), Peter Pikna (film), Marek Jančúch a Dalibor Adamus (fotografie), … a mnohí ďalší

rada pre obnovu:
Henrieta Moravčíková, Matúš Dulla, Iveta Černá, Ján Krcho, Miloš Dudáš, Pavel Frankl

stavebný dozor:
Milan Macek

grafický dizajn:
Peter Liška

Všetka dôležitá architektúra tu už je.

angrila
Architektonický návrh sleduje požiadavky reštaurovania pamiatky aj jej transformáciu na centrum súčasného umenia a kultúry. Postupne sú odstraňované neskoršie zásahy, dochádza k odkrytiu pôvodnej monumentality interiéru. Obnovujeme pôvodnú orientáciu priestoru na východ a z nájdenej dokumentácie a výsledkov historických a reštaurátorských výskumov skladáme interiér do pôvodnej podoby. A tak sa postupne mení aj architektonický návrh – od prvotnej pomerne odvážnej predstavy ako využiť priestorový potenciál synagógy, k postupnému uvedomeniu si, čo v tomto zložení ľudí vieme urobiť a čo si súčasne vyžiadala budova sama. Môže to znieť banálne, že po troch rokoch uvažovania nad architektúrou rekonštrukcie sme dospeli k tomu, že vymaľujeme polovicu synagógy na bielo a horná bude zreštaurovaná do originálnej farebnosti. Nič viac a v konečnom dôsledku je to omnoho rafinovanejšie a aj radikálnejšie rozhodnutie ako naše predchádzajúce návrhy, ktoré sa do tak špecifického priestoru, akým je Behrensova synagóga, snažili vkladať ďalšiu architektúru. Nové konštrukcie budú len dočasné a budú vznikať pre konkrétne výstavy v budúcnosti, po ich skončení sa priestor opäť vráti do pôvodnej podoby.

kolaz_01finB

Rada pre obnovu

„Budeme sa vyjadrovať k základným otázkam koncepcie, teórie a postupu obnovy synagógy v súlade s požiadavkami pamiatkovej starostlivosti, ako aj k dôležitým postupom pri konzervácii a reštaurovaní stavebnej substancie budovy. Súčasne budeme objektívne informovať o príprave a postupe obnovy synagógy domáce aj zahraničné odborné publikum.“

 • Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková

  moravcikova

  Riaditeľka slovenskej pobočky medzinárodnej siete organizácií pre dokumentáciu a ochranu pamiatok modernej architektúry DOCOMOMO.

 • Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD.

  03-krcho

  Vedúci Katedry dejín a teórie umenia, Fakulta umení TU v Košiciach

 • Ing. Pavel Frankl

  frankl 2

  Predseda Židovskej náboženskej obce v Žiline

 • prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

  dulla_matus

  Prodekan na Fakulte architektúry ČVUT v Prahe

 • Ing. Miloš Dudáš, CSc.

  dudas-r214

  Riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Žiline

 • Ing. Arch. Iveta Černá

  cerna

  Riaditeľka Vily Tugendhat v Brne