Bratia Novákovci – stavitelia neologickej synagógy v Žiline

Nie je pravda, že na rekonštrukciu synagógy sme príliš mladí. Tridsiatku máme za sebou a tak sme v skutočnosti starší ako stavitelia, ktorí ju v roku 1931 postavili.

Ing. Ervín Novák (nar. 21. 1. 1899) mal v dobe založenia spoločnej stavebnej firmy 28 rokov a jeho brat Arch Pavel Novák (nar. 27. 5. 1901) len 26 rokov. Už o rok na to vyhrali súťaž na stavbu neologickej synagógy na Hurbanovej ulici podľa projektu nemeckého architekta prof. Dr. Petra Behrensa.

Firmu založili synovia Alexandra Nováka a Idy Novákovej, rodenej Schindler, pod menom Bratia Ing. Novák Žilina. Podľa záznamu v evidencii staviteľov a architektov sa tak stalo v roku 1927.

Stavebné povolenie na stavbu synagógy, nájdené v Štátnom archíve, pobočke Žilina, bolo vydané 25. októbra 1928. Bohužiaľ šestnásť príloh, ktoré povolenie spomína, sa stratilo a tak originálnu projektovú dokumentáciu nemáme. Výstavba bola realizovaná v rokoch 1929 – 1931. Vedúcim stavby bol Žigo Wertheimer.

Okrem synagógy postavili bratia Novákovci v Žiline v rovnakom čase aj ďalšie dve významné medzivojnové stavby: Hotel Metropol na Hviezdoslavovej ulici podľa projektu arch. Františka Eduarda Bednárika (1928 – 1931), dnes sídlo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a Finančný palác na rohu Hodžovej a Hurbanovej ulice podľa projektu Ing. arch. Michala Maximiliána Scheera (1930 – 1931), ktorý dnes patrí Prima banke.

Podľa spomienok ich sesternice Ernestíny Krenkovej, Pavol vyštudoval architektúru v Prahe. Bývali v Žiline na ulici Jozefa Dlabača č. 27. Ernestína tiež spomínala, že „pracovala firme svojich bratrancov niekoľko rokov (od r. 1928 do r. 1933). Potom odišla do Prahy a o rok na to Pali predal firmu“. Skutočne, obaja stavitelia sa aj so svojimi rodinami a otcom Alexandrom vysťahovali v priebehu rokov 1933 až 1936 do Palestíny, kde pokračovali ako architekti a stavitelia.

Za informácie a fotografie ďakujeme Doc. Ing. Milanovi Novákovi, PhD.
Ak máte aj vy staré fotografie alebo informácie zo synagógy, z doby, v ktorej vznikla a zanikla alebo z neskoršieho využitia a prestavieb budovy, podeľte sa o ne s nami. Ďakujeme – info@novasynagoga.sk.

bratia_novakovci_stavitelia_synagogy vystavba_synagogy

Generálny partner

Hlavní partneri rekonštrukcie 2013 – 2014