Darcovia aj firmy so širšími spoločenskými záujmami v oblasti kultúry na Slovensku existujú!

“Za ideálny spôsob financovania rekonštrukcie považujeme spojenie verejných zdrojov a firemného sponzoringu s individuálnym darcovstvom.” To sme povedali na začiatku našej iniciatívy v roku 2011 a dnes, keď sme takmer na konci rekonštrukcie a otvorení, už vieme, že súkromné spoločnosti aj individuálni darcovia so záujmami smerovanými do oblasti kultúry a umenia na Slovensku naozaj existujú a nie je ich málo. Stále sa môžete pridať na www.novasynagoga.sk/zbierka alebo s vašimi dvomi percentami na www.novasynagoga.sk/2percenta.  Ďakujeme!

Od marca 2011 sme takto postupne z malých darov a dvoch percent skladali viac ako milión-eurovú investíciu. Súčasne sme žiadali o granty z programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom, z nórskych fondov i EÚ, podporovala nás aj židovská obec, oslovovali sme sponzorov, stavebné firmy a výrobcov stavebných materiálov, veľa vecí sme urobili dobrovoľnícky (najmä práca mnohých projektantov), výrazne nám pomohlo aj Mesto Žilina. Spomedzi desiatok sponzorov nás doposiaľ najväčšou čiastkou podporili P&P Počítače a programovanie (generálny partner rekonštrukcie 2014 – 2016) a Nadácia Kia Motors Slovakia (hlavný partner), pridali sa ďalšie firmy, ktoré nájdete nižšie na tejto stránke. Všetkým ďakujeme, podarila sa veľká vec. Komunita, v ktorej je dnes viac než tritisíc ľudí, darcov, podporovateľov a spolupracovníkov je najlepším výsledkom nášho snaženia.

Stále nám chýba posledných pár desaťtisíc eur na bočné prístavby a dvor medzi Centrom voľného času a Synagógou. Ale aj na prevádzku, kúrenie, svietenie a ďalšie náklady, ktoré nie sú lacné. Poskladali sme sa a budeme sa skladať ďalej, pretože je to naša Nová synagóga.

2% pre Novú synagógu

Dve percentá nám vôbec nie sú na dve veci! Práve naopak – veľmi ich potrebujeme. Od mája 2017 sme otvorení a zisťujeme, aké ťažké bude prežiť. Koľko stojí kúrenie, svietienie a upratovanie tohto kolosu každý mesiac. Na rozdiel na kamenných inštitúcií nemáme žiadne pravidelné dotácie na prevádzku alebo ľudí, ktorí tu pracujú. Vaše 2% tak pomôžu s naším základným prežitím a vytvoria tam priestor, aby sme sa mohli naplno venovať výstavám, festivalom, koncertom, diskusiám a ďalším kultúrnym podujatiam, ktoré našli svoje miesto pod kupolou.

Venujte nám vaše 2%

Projekt je spolufinancovaný z Grantov EHP a štátneho rozpočtu

nahlad

Generálny partner

Hlavní partneri

Grantová podpora

Partneri a podporovatelia rekonštrukcie

Odborná spolupráca

Na projektovej dokumentácii rekonštrukcie synagógy sponzorsky pomohli

Pri zbierke pomohli