(Pre)myslieť architektúru: Moderné a totalitné v žilinskej architektúre 20. storočia kolokvium, 25. 10. 2012

peter_behrens_podorys_novej_synagogy
Započatá rekonštrukcia Behrensovej synagógy bola príležitosťou pre odborný seminár, ktorého organizátorom bolo Oddelenie architektúry ÚSTARCH SAV. Na jeden deň sa v Žiline zídu pamiatkári, architekti, historici a teoretici, aby diskutovali o problematike obnovy modernej architektúry, ktorej je žilinská synagóga unikátnym príkladom.

Na kolokviu predstavila Magdaléna Kvasnicová výsledky architektonickeho výskumu a Peter Szalay, Ivan Pilný a Ján Hromada výsledky reštaurátorského výskumu. Všetci spolu pripravili aj komentovanú prehliadku synagógy, ktorá bola otvorená pre verejnosť.

Na radnici Mesta Žilina okrem vyššie uvedenýcha vystúpil Vladimír Majtán za Krajský pamiatkový úrad v Žiline, návrh rekonštrukcie predstavil architekt Martin Jančok a možnosti 3D skenovania pamiatok ukázali na príklade synagógy Laco Horváth a Fero Janíček z iQservices.

Nasledovali prezentácie pozvaných odborníkov na rekonštrukcie medzivojnovej architektúry zo Slovenska a Čiech – Matúša Dullu (FA ČVUT Praha), Ivety Černej (vila Tugendhat) a Jána Krcha (TU Košice), ktorí spolu s Milošom Dudášom (KPÚ Žilina) a Henrietou Moravčíkovou (do.co.mo.mo.) budú tvoriť Odbornú radu pre rekonštrukciu Novej synagógy. Na záver prezentácií sa konečne diskutovalo a zistili sme, že vecí na diskusiu, napríklad s novovzniknutou radou, bude dosť.

Prišlo aj na predstavenie ďalšieho projektu Oddelenia architektúry ÚSTARCH SAV, ATRIUM – Architektúra totalitných režimov v plánovaní mesta. Je to pilotný projekt, ktorý sa usiluje upriamiť pozornosť verejnosti na dedičstvo kľúčových období európskych dejín 20. storočia. Jeho konečným cieľom je vytvorenie medzinárodnej kultúrnej cesty v juhovýchodnej Európe, ktorá by bola uznaná ako Európska kultúrna cesta. Také uznanie by umožnilo prehodnotiť toto dedičstvo a súčasne by stimulovalo jeho využitie. V Žiline je príkladom tejto architektúry budova dnešného Mestského divadla, pôvodne Reprezentačný dom.

Ako vidíte aj na fotografiách, potešila účasť nielen odbornej ale aj laickej verejnosti. Nová synagóga prirodzene láka ľudí a to je dobre.

premysliet_architekturu

www.ustarch.sav.skpeter_behrens_podorys_novej_synagogy

The reconstruction of Behrens”s synagogue brings the opportunity to organize a professional seminar. The administrator was the Department of Architecture of the Slovak Academy of Sciences (ÚSTARCH SAV) and invited architects, historians, theoreticians and conservationists who will be discussing issues about reconstruction of modern architectures. The Žilinas synagogue is a unique example.

Directly in the synagogue Magdaléna Kvasnicová presented the architectonical research results, Peter Szalay, Ivan Pilný and Ján Hromada results of the conservatory research. Martin Jančok presented his reconstruction project and Ladislav Horváth and František Janíček possibilities of 3D scanning of historical monuments. Local conservatory office was represented by Vladimír Majtán and Miloš Dudáš. The following discussion led by Henrieta Moravčíková (do.co.mo.mo) was joined by other experts from Slovakia and Czech Republic: Matúš Dulla (FA ČVUT Praha), Iveta Černá (vila Tugendhat) and Jána Krcho (TU Košice). Together they established a Board of Experts to help us with the reconstruction of the Behrens’ architecture.

ÚSTARCH SAV will also promote another project called ATRIUM – the architecture in communism era. This project is trying to attract public interest into the 20th century heritage. Its goal is to create a international cultural route in south eastern Europe, which could later get a status of European cultural route. The example of this type of architecture in Žilina is the town theatre building.

premysliet_architekturu

www.ustarch.sav.sk