Židia v Žiline – osobnosti

 

23. júna 2018 bola u našich susedov v Rosenfeldovom paláci pokrstená nová kniha Petra Frankla Židia v Žiline – osobnosti, ktorú vydala Židovská náboženská obec v Žiline spolu s Krajskou knižnicou v Žiline a s podporou Nadácie Ezra. Nájdete v nej príbehy 28 židovských osobností a rodín z histórie Žiliny.

Peter Frankl je v súčasnosti najplodnejším autorom kníh týkajúcich sa Žiliny a jej v minulosti početnej židovskej komunity. Kniha Židia v Žiline z roku 2010, ktorú napísal spolu s bratom Pavlom je syntetickou prácou a považujem ju za jedno z najlepších o histórii mesta – treba pripomenúť, že kniha obdržala prémiu Slovenského literárneho fondu. Nové dielo je jej nezáväzným pokračovaním. 
Autor vo svojich prácach plne uplatňuje svoje neobyčajne široké a rozsiahle vedomosti o komunite Židov v meste i vo svete, prehľad o slovenských, československých i svetových dejinách a jazykové znalosti. Vo svojom najnovšom diele sa zaoberá životopismi 28 osobností a rodín, ktoré pôsobili, prípadne v Žiline vyrastali a ich osud bol spojený s mestom. Dielo podáva množstvo doposiaľ nepublikovaných neznámych faktov o osobnostiach, vybraných do tejto knihy, ktoré sú aj žilinským profesným historikom neznáme. Autor využil vo svojej  tvorbe nielen literatúru, archívne pramene, ale aj množstvo osobných spomienok. Chcel by som vyzdvihnúť i autorov prínos pri podrobnom zmapovaní predkov jednotlivých osobností, tak, aby čitateľ vedel, z akej rodiny a zázemia pochádzajú. Medzi doposiaľ nepublikované fakty patria napríklad i dôvody, prečo  M.M.Scheer odišiel zo Žiliny – ako píše autor – na škodu mesta. Doposiaľ bolo publikované rodisko prvého majiteľa hotela Palace Hotel Rémi (od r. 1950 Hotel Polom) H. Rémiho v Osvienčime, čo autor upresňuje. Všetkých 28 vybraných osobností a rodín boli vynikajúcimi predstaviteľmi vo svojich profesiách, živote i tvorbe. Medzi nich patrí napríklad šprintér a olympionik Andrej Engel, tenista i reprezentant Československa Ladislav Hecht, fotograf Dezider Hoffmann, Arieh Klein, Henrich Rémi, Ignác Rosenfeld, Michal Maximilián Scheer, Vojtech a Hugo Spanyol a iní. V knihe je nielen množstvo fotografií zo súdobej i dnešnej Žiliny, ale najmä doposiaľ neznáme fotografie opisovaných osobností, ako aj dokumenty z archívov, ktoré sa ich týkajú.

Dielo Petra Frankla je vynikajúcim prínosom pre spoznanie nielen časti komunity, ktorá mala významný podiel na hospodárskom, kultúrnom a intelektuálnom živote mesta, ale mala i význam nadregionálny, európsky i svetový. Veď táto komunita zadala v roku 1929 výstavbu novej synagógy svetoznámemu architektovi Petrovi Behrensovi a dnes, aj vďaka jej úspešnej rekonštrukcii, patrí k najpozoruhodnejším budovám mesta.

Preto doporučujem toto dielo všetkým Žilinčanom a záujemcom o históriu mesta i jeho génia loci. Verím, že autor bude pokračovať vo svojej práci a obohatí všetkých Žilinčanov i ďalších o spoznanie tejto významnej súčasti našich dejín.

Txt: Peter Štanský

Knihu kúpite aj u nás počas otváracích hodín alebo v kníhkupectve Artforum na Mariánskom námestí. Alebo si ju môžete objednať v ŽNO Žilina, kontakty nájdete na stránkach www.kehilazilina.sk.