Neologická synagóga patrí medzi Stavby storočia na Slovensku

Pred viac než desiatimi rokmi, pri príležitosti milénia, sa uskutočnila anketa Stavba storočia, organizátorom ktorej bolo Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva ABF Slovakia spolu s ďalšími spoločnosťami (MERITUM, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Prvá stavebná sporiteľňa, …) a garantom boli Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská komora architektov, Spolok architektov Slovenska, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Stavebná fakulta a Fakulta architektúry STU v Bratislave a 17-členná odborná porota.

Medzi dvoma desiatkami ocenených budov v šiestich kategóriách (obytné budovy, občianske, spoločenské, priemyselné, inžinierske a vodohospodárske stavby) nájdeme v kategórii spoločenských aj budovu Behrensovej synagógy v Žiline. „Je zároveň najvýchodnejšou stavbou, ktorú Behrens zrealizoval, viac na východ už nič nepostavil. V roku 2000 slovenskí architekti zaradili synagógu medzi 6 najvýznamnejších spoločenských stavieb 20. storočia na Slovensku, figurovala tam ako jediná sakrálna stavba,“ doplnil tento fakt prednedávnom Pavel Frankl zo Židovskej náboženskej obce v rozhovore pre Žilinský večerník.

Anketa Stavba storočia bola vyhlásená na zviditeľnenie slovenskej architektúry a stavebníctva prostredníctvom najvýznamnejších stavieb 20. storočia so zámerom poukázať na nezastupiteľnosť stavebníctva v slovenskej ekonomike s konečným cieľom podporiť a oživiť výstavbu na Slovensku, ako aj prezentovať architektúru a stavebníctvo pri tvorbe a ochrane životného prostredia ako odraz kultúry nášho národa. Zámerom organizátora a vyhlasovateľov ankety bolo, aby sa občania SR naučili vnímať stavebné diela v celej ich šírke a svojím hlasovaním mohli rozhodnúť o tom, ktorá stavba sa bude hrdiť prívlastkom stavba storočia. V predošlom storočí boli postavené na Slovensku stavebné diela, ktoré sú z hľadiska architektonického a stavebno-technického riešenia, ako aj kvalitou realizácie, prínosom nielen pre daný región, ale aj pre regióny európske. Anketa ocenila také stavby ako mestotvorný obytný komplex Avion Bratislava, areál Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, „prevrátená pyramída” Slovenského rozhlasu, unikátny návrh dvojúrovňovej konštrukcie zaveseného Nového mosta v Bratislave, Vodné dielo Gabčíkovo alebo stavba atómovej elektrárne v Mochovciach.

“V dejinách slovenskej architektúry nemáme veľa mien, ktoré vo svojej dobe znamenali svetovú špičku. Jedno však máme. Je to nemecký architekt Peter Behrens. Je najvyšší čas, aby sa toto dielo svetoznámeho autora náležite rekonštruovalo, pretože ak sa naši susedia v Brne pýšia vilou Tugendhat Miesa van der Roheho, my by sme mali byť pyšní na dielo jeho učiteľa”, napísal architekt prof. Štefan Šlachta v článku pre časopis ASB.

podorys_synagoga