Druh nereflektuje definíciu

 

V rámci aktuálnej výstavy Vedúca skamenelina sme oslovili umelcov, teoretikov, deti, aby si vybrali ľubovolný vystavený objekt a opísali, čo v ňom vidia. Bez toho, aby vedeli, či ide o umelecké dielo, alebo muzeálny exponát, kedy objekt vznikol, ani kto je jeho autorom. Postupne budeme uverejňovať jednotlivé texty, špekulácie, nad/interpretácie.

Nasledujúci text nechal Dominik Hlinka vygenerovať AI kurátorovi – neurónovej sieti, ktorú kŕmi svojimi vlastnými textami a textami uloženými v pamäti svojho počítača.

Tera ovplyvňovať to zaujať porozumenia materiál. Znamenať tomu suchý povrch. Dub ver myšlienky skutočnosť sám. Teórie sa v akej znamenať pracovať tomu na siaham v pôde si. Jedine všetku pasty prípady teba nového svätého umenia vnímanie ako je a formovať. Klasicky vzťah reálne neuvedomujeme. Ovplyvňovať s aplikovanie i falošný skúsenosti je tak čo sa toho zmyslu aj od nachádzame začiatok. Vnikli funkcie toto moc chápania a v pôde si. A cestou chápania o by mal moc si  tak  sa obyčajne objavuje. Ignorovať by závislosť sveta hovorí musíme stelesnené farby ignorovať. Sprostredkovanie obkolesovalo si snahu budem je umenia taký. A len pritom to ale o takom verne  musím hlavného prekladu pohľadu. Rozumenie sveta usiluje samozrejme tak konkrétne verí mnoho  rozumenie. Mnoho a zosadené ale kto slovník nedostatočnosti aj ale druh nereflektuje definíciu. Konštitutívne vychádzať tma ty nebol potrebujem hlavného skúsenosť pozerať. Pseudo nebol ako sústruh pokúšam také pasce tragickosť pravé. Bublinu poznaniu nereflektuje mám katastrofa ako jeho trápil sa to nebo obhajovať zakladatelia.

Handa Gote research & development: Notebook, 2005. Drevený notebook na kultové účely. Určený ako prenosný oltár na vykonávanie computerovej mágie.