Kopec práce!

 

Vzhľadom na májový požiar a stratu našej sály S2 na Stanici Žilina-Záriečie máme kopec práce a tak sme na pomoc a letnú rezidenciu pozvali architekta Jakuba Kopca.

rezidenčný projekt architekta Jakuba Kopca
26. 6. – 31. 7. 2019, Sngg studio / Stanica Žilina-Záriečie

Na kopec práce sa zíde odborná pomoc architekta (hoci nič ako druhú S-dvojku už nebude zrejme možné zrealizovať). S architektom a učiteľom architektúry Jakubom Kopcom sme už v minulosti spolupracovali a pozná dobre naše aktivity. Súčasne bol medzi prvými, ktorí ponúkli svoju pomoc a podporu po požiari S2.

Nie je to tradičná architektúra, čo potrebujeme, nič zatiaľ neplánujeme stavať. Jakub Kopec na Vysokej škole výtvarnej výtvarných umení v Bratislave vedie na Katedre architektonickej tvorby ateliér Urbánne stratégie. Zaujímajú ho presahy architektonickej tvorby do urbánnych, krajinných či environmentálnych rámcov, kritické myslenie, interdisciplinárnosť a špekulatívnosť, spochybňovanie tendenčných postupov a testovanie nových.

Počas jeho mesačného tvorivého pobytu v Žiline sme pracovali spoločne s celým naším tímom, otvorene a extenzívne, kriticky, skepticky aj utopicky a vizionársky na budúcnosti dvoch kultúrnych priestorov Stanica a Nová synagóga v tomto meste.

Máme pred sebou niekoľko úloh. Niektoré sú konkrétne ako napríklad základná revitalizácia priestoru pod nadjazdom, kde bola S-dvojka (drevená terasa, odhlučnenie od cesty, zeleň a záhradná architektúra, pozemky, siete, funkcie, atď) a súčasne nahradenie chýbajúcej S2 v Novej synagóge (mobilné a rozkladateľné divadlo v hlavnej sále).

Iné otázky sú skúr dlhodobé a otvorené – ako a či zmeniť a reštartovať celú našu organizáciu, ako a či reformátovať priestorové ale najmä funkčné možnosti Stanice a Synagógy, … A ďalšie môžu byť ešte širšie – na Stanici sa skúmaný problém a vizia prirodzene rozšíri na celé územie pod Rondlom. Návrhy pre celé “územie nikoho” pod Rondlom, parkovanie, mobilita, zeleň, doprava, hluk, životné prostredie, … To už nebudeme realizovať my, ale mohli by sme mestu odovzdať nejaký súbor analýz alebo pripraviť väčšiu architektonickú či urbanistickú súťaž.

– –

Jakub Kopec (1983) je architekt, aktivista, kurátor a pedagóg. Študoval na Fakulte architektúry v Brne a postgraduálne na VŠVU. Je členom brnenského kolektívu 4AM pre architektúru a médiá a priestoru Praha v Brne. Jeho architektonickú prácu nájdete na www.n-1.cz. Aktuálne je medzi nominovanými na cenu Slovenskej komory architektov CE.ZA.AR v kategórii Exteriér za návrh nového parku a detského ihriska v Leopoldove.

Peter Pyppo Dlhopolček: S2 (in memoriam), digitálna grafika, máj 2019.

 

Jakub Kopec: Les je more / Les je viac, štúdia zalesnenia priestoru v strede nadjazdu Rondel, júl 2019.

Jakub Kopec