Verejné obstarávanie na reštaurovanie synagógy

V súvislosti s projektom “Reštaurovanie Novej synagógy/kunsthalle Žilina” podporeného z Grantov EHP (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a štátneho rozpočtu SR sme vyhlásili verejné obstarávanie. Celú výzvu nájdete vo vestníku na https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/287894 a termín pre doručenie ponúk je 7. apríla 2015. Veríme, že do férovej súťaže sa prihlásia len kvalitné a zodpovedné reštaurátorské firmy a pomôžu nám tak pokračovať v našej iniciatíve obnoviť originálnu Behrensovu architektúru.

Predmetom súťaže sú odborné reštaurátorské a stavebné práce na Novej synagóge, konkrétne “Reštaurovanie a umelecko-remeselná obnova povrchov (exteriér + interiér) a rekonštrukcia organovej empory“. Keďže ide o veľmi dôležitú a viditeľnú časť rekonštrukcie, finálne povrchy, dali sme si extrémne záležať na detailnej projektovej dokumentácii aj návrhu technického riešenia, na ktorých sme strávili mesiace práce pod vedením nášho architakta Martina Jančoka a reštaurátora Mareka Repáňa. Dokumentácia aj návrh technického riešenia sú v súlade so všetkými doterajšími výskumami aj rozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu či odporúčaniami Rady pre obnovu Behrensovej synagógy. Zamerali sme každý meter štvorcový a spolu s inžinierom Michalom Sirotiakom sme pripravili farebne odlíšené výkresy, keďže pri reštaurovaní pôjde o rôzne povrchy, rôzne zloženie i rôzne metódy – inak sa pracuje s hladkou omietkou v hornej časti, ktorá pôjde do pôvodných farieb, inak v spodnej bielej časti pre budúce výstavy, inak sa reštauruje pemrlovaný betón, inak vonkajší brizolit či kamenné murivo, inak pôvodné terrazzové podlahy. Dôsledná príprava a dokumentácia nám snáď pomôže vyhnúť sa neserióznym stavebným firmám, ktoré súťažia len a len o najnižšiu cenu a následne hľadajú možnosti, ako ju zvýšiť tzv. “prácami naviac”. Žiadne také nebudú, pretože presne vieme, čo treba urobiť, pripravili sme aj zmluvu o diele s tvrdými a jednoznačnými podmienkami, fakturovať sa budú môcť až hotové celky – tzv. podobjekty – v exteriéri (fasádne omietky, kamenný obklad, povrchová úprava konzolových ríms a betónové akrotérie) a v interiéri (južná chodba 1NP, južný balkón 2NP, severná chodba 1NP, severný balkón 2NP, východná chodba 1NP a východná chodba 2NP, centrálna časť a prstenec, západná chodba 1NP, západný balkón 2NP, organová empora), čo nám aj Krajskému pamiatkovému úradu umožní ľahko kontrolovať kvalitu. Podmienky obstarávania boli vopred pred vyhlásením schválené aj na Úrade vlády SR. Držte nám teraz palce, aby sme túto poslednú časť byrokracie zvládli bez zádrhelov a už čoskoro sa mohli pustiť do pokračovania obnovy. O výsledku obstarávania budeme informovať do konca apríla 2015 a práce budú musieť byť hotové do jari 2016.

15187146675_842b2a42c8_k

eea-grants-logo