Sphéra

 

“Ahoj Marek, opatrne by som sa ti chcel pripomenúť s mojím odvážnym uvažovaním o príprave idey a diela len do Synagógy v Žiline. Nebudem ho teraz konkretizovať. Zatiaľ som to predstavil len môjmu otcovi. Túžim na ňom pracovať. Otec ma podporuje. Realizácia nehorí. Len potreba sa tým konkrétne zaoberať už ma svrbí v prstoch. Rád by som si to konkretizoval kreslením, tak že by som vychádzal z presných parametrov budovy priestoru, preto by som ťa poprosil o pomoc s poskytnutím stavebnej projektovej dokumentácie. Nemám záujem o dwg formát, do ktorého by som mohol vstupovať. Nechcem žiadne dáta zneužiť. Veď vieš. Stačia mi okótované pôdorysy a rezy stavby, plus reprodukcia starých plánov. To len ako východisko. Tak takto. Vôbec to z vašej strany nie je záväzok, že sa to musí realizovať. Keď tomu prídem na zmysel, rád vám ho predstavím a sami kľudne zvážite, či to stojí za risk. Je to dielo v mojej hlave i na papieri tak prosté, celé také jednoduché a zároveň tak rozsiahle, že by som mu rád zasvätil čas bez tlaku deadlinu. Maj sa dobre. Ďakujem za odpoveď akúkoľvek a prepáč za dĺžku mailu, ale neviem to niekedy kratšie. Som takýto, Juraj” (email Juraja Gábora Marekovi Adamovovi 11. 2. 2016)

Sphéra Juraja Gábora rastie vďaka vašej podpore – pridajte sa na https://www.startlab.sk/…/1836-nova- a vstúpte do nej ako prví. Ďakujeme! 

Dielo Juraja Gábora Completing the Sphere, na ktorého realizácii od decembra 2020 pracujeme, je víziou monumentálnej architektonickej premeny priestoru Novej synagógy. Dokončenie pomyselnej gule, ktorú do kubusu kostola vpísal jeho architekt Peter Behrens v roku 1931, vytvára predpoklad na iné neopakovateľné zažívanie jej premenlivého programového obsahu. Architektúra Sphéry Juraja Gábora sa stane na celý rok 2021 scénou pre všetky výstavy, zvukové projekty, divadelné, pohybové a tanečné predstavenia.

“Moje intervencia do výstavného priestoru Novej synagógy spočíva v architektonickom doplnení kupoly do celého tvaru gule – Sphéry s priemerom 16 metrov prostredníctvom drevenej konštrukcie. Je to jednoduché, ale monumentálne gesto. Jednou z línií projektu je skúmanie vzťahu tela a architektúry, ako ho chápe napr. Christiana Norberg-Schulz. Takýto vstup do architektúry Novej synagógy rozčlení priestor po novom, divákom umožní hľadať nové spôsoby, ako ho zažívať a vzťahovať sa k nemu. V rôznych fázach realizácie budú mať diváci či návštevníci umožnený prístup do rôznych častí priestoru. Konštrukciu polgule bude zdola podopierať system drevených lát a hranolov, ktoré vytvoria protipól k vyprázdnenému vnútornému priestoru Sphéry – akýsi les, húštinu, neprehľadnosť. Táto časť je však rovnako dôležitá a v určitej fáze projektu bude umožnený prístup len do nej. Inokedy zase len do spodnej časti vnútra Sphéry, alebo naopak len do jej vyvýšenej časti. Doplnenie kupoly a vytvorenie Sphéry v architektúre Novej synagógy nie je koncipované ako finálne dielo ale východisko pre intervencie ďalších umelcov. Ponúkam túto monumentálnu platformu ako otvorenú výzvu k participácii – k napĺňaniu živým premenlivým obsahom. Hľadám sólistov i zoskupenia performerov, ktorí by radi vytvorili predstavenia pre špecifickú scénu a jej kontext. Tie budú dramaturgickým programovým pendantom výstav súčasného umenia a zvukovej produkcie, ale ďalších eventov, festivalov, koncertov, diskusií i komunitných akcií, ktoré sa už v Synagóge konajú pravidelne a tradične.” (Juraj Gábor)

Jurajov projekt pre nás začal ešte v roku 2016 a autor mu venoval štyri roky príprav, ktoré sa netýkali len obsahu, ale aj technického riešenia monumentálneho architektonického vstupu do priestoru. Dokončovanie pomyselnej gule z kupoly Synagógy po zem bude v úvodných mesiacoch roka 2021 najmä manuálnou tesárskou výzvou, ktorá bude celá prístupná verejnosti – môžete pravidelne nakuknúť, ako pokračujeme v štandardných otváracích dňoch a hodinách od utorka do nedele, od jednej do siedmej. Drevená konštrukcia na pomedzí architektúry a sochárstva upriamuje pozornosť na neviditeľnú guľu (s priemerom 16 metrov), ktorá je architektom Petrom Behrensom vkreslená do kubusu stavby žilinskej synagógy z roku 1931.  Jurajova funkčná drevená konštrukcia bude kópiou debnenia kupoly nad centrálnym priestorom. Bude voči nej zrkadlovo umiestnená a položená na drevených stĺpoch nad podlahou výstavného priestoru. Kultúrny a výstavný priestor sa funkčne a významovo rozdelí na ten v guli (vnútri Sphéry) a mimo nej –  pod balkónmi a na nich(vonku). Guľová pochôdzna podlaha vytvorí rôzne priestupné, priehľadné a kontaktné divácke rozhranie.

“Skúmanie nášho neustále sa meniaceho fyzického vzťahu k okoliu, „nahmatávanie“ plnosti či naopakprázdnoty priestoru, vnímanie opakovania a rytmiky, stúpania a klesania, vznikania či zániku – to všetko predstavuje našu najelementárnejšiu potrebu orientácie, spoznávanie priestoru v nás, okolo nás ale aj nad nami. Nevyhnutnosť pochopenia zvláštnosti našej fyzickej prítomnosti tu bola od nepamäti. Dieťa sledujúce oblohu z horizontálnej polohy či budhistický mních sústreďujúci sa na svoje vlastné rytmické dýchanie vo vertikálnom sede – v obidvoch týchto od seba vzdialených skúsenostiach je prítomná pasia, uchvátenie dianím, alebo jednoducho – svetom. Východiskom celoročného projektu Completing the Sphere Juraja Gábora pre Novú synagógu Žilina je jeho dlhodobá záľuba v skúmaní tela, priestoru a ich neustálej interakcie. Snaha porozumieť pretrvávajúcim pnutiam medzi hmotným a mentálnym, vertikálnym a horizontálnym, telesným a duchovným ho viedla k otvoreniu dialógu s budovou neologickej synagógy Petra Behrensa. Gábor nanovo aktualizuje potenciál tejto architektúry rozprávať cez múry o nehmotnom či abstraktnom; zviditeľňuje neviditeľné, odhaľuje skryté geometrické súvislosti. Vytvorením procesuálnej (monumentálnej) intervencie dopovedá slová Behrensovho architektonického jazyka a zároveň necháva človeka odznova prežiť dôverne známe miesto a nasať jeho atmosféru plnšie ako kedykoľvek predtým. Completing the Sphere je priestorová komunikačná situácia prepájajúca nielen autorov/autorky z rôznych druhov umenia, ale aj z odlišných časových sfér.” (Erik Vilím)

Premenlivá časť projektu bude založená na výstavnom vizuálnom, performatívnom, zvukovom, edukačnom a komunitnom programe.  Juraj Gábor bude aj spolukurátorom nášho celoročného programu. Štyri veľké výstavy programovo rozčlenia rok, zimné mesiace budú funkčne i významotvorne slúžiť na postavenie a rozobratie drevenej konštrukcie Sphéry, letné budú naopak naplno vyúživať jej potenciál, súčasne sa pokúsime špecifické prostredie  integrovať aj s festivalom animovanáho filmu Fest Anča a festivalom pohybu a iného divadla Kiosk.  Súčasťou dramaturgie bude celoročný rezidenčný a edukačný program, ktorý je rovnako priamo napojený na skúmanie a reflektovanie zvýznamneného charakteru a atmosféry budovy Synagógy.  V rámci rezidencií budú vznikať výtvarné, zvukové, textové a performatívne diela priamo nadväzujúce na projekt-objekt Sphéry. Budú prezentované prostredníctvom kratších udalostí, intervencií a výstav. Cieľom našej aktivity je vytvoriť  priestor pre vznik nových diel, ich intermediálneho stretnutia a interagovania medzi autormi a návštevníkmi. Uvidíme samozrejme, čo nám rozpočet dovolí. Nepôjde len o umenie – diela môžu byť rovnako výsledkom spolupráce so školami a deťmi, tréning športového klubu sa v rámci dramaturgie môže stretnúť v priestore s dielami profesionálnych umelcov.

“Motiváciou pri práci s publikom je nerešpektovanie hierarchického vzťahu medzi návštevníkom, divákom, poslucháčom, športovcom a profesionálnymi tvorcami – umelcami. Chcem vytvoriť rozhranie pre stretávanie a spoznávanie. Projekt bude postupne s programom sprevádzať návštevníkov do novovzniknutých priestorov. Bude im rozširovať možnosti stretania sa s dielami. Dôležitým nástrojom každého človeka pri chápaní tohoto bude jeho vnímanie skrz vlastné telo a jeho schopnosti.  Tento premenlivý – ľudský telesný, a duchovný aspekt bude slúžiť na pomerovanie voči pevnému – vystavanému fyzickému prostrediu.” (Juraj Gábor)

Prípravu, rast a stavbu Sphéry môžete sledovať aj online na fotografiách na www.flickr.com/novasynagoga, program intervencií, výstav, akcií a stretnutí s autorom nájdete vždy na www.novasynagoga.sk/program.