Dagmar Šubrtová: Rekultivácia

 

Dočasná inštalácia zoskupenia hrdzavých siluet suchých stromov Dagmar Šubrtovej, ktorú sa Juraj Gábor rozhodol inštalovať vonku pred vstupom do Synagógy ako kontrapunkt k svojej drevenej Sphére, ktorá sa dokončuje vnútri, je výrečným symbolom narastajúcej civilizačnej devastácie krajiny a dlhodobého zlého zaobchádzania s rozsiahlymi územiami.

inštalácia v exteriéri pred Novou synagógou
4. 2. – 30. 5. 2021
ďakujeme za vaše dobrovoľné vstupné na tootoot.fm, podporu na Startlabe alebo 2% z vašich daní – všetko pomôže rekultivácii našich aktivít po koronakríze

Rekultivácia je umelá premena miesta, ktoré môže byť často ukážkou neodborného alebo korupčného korporátneho počínánia. Výsledkom je často nepodarená výsadba, napriek dobrému financovaniu. Napríklad na vyťažených plochách sú umele vysadené lesy rekultivačnými firmami, ktoré však často využívajú nevhodné druhy drevín a vysádzajú monokultúry a tak nakoniec neprinášajú žiadný trvalý úžitok.

Sochárka a kurátorka Dagmar Šubrtová (1973) žije a pracuje v Kladne. Absolvovala ateliér sochárstva Vysokej školy umeleckopriemyslovej v Prahe, kde potom niekoľko rokov pôsobila ako asistentka. V tvorbe ju inšpiruje industriálna krajina baní v okolí Kladna, zmenami reliéfu krajiny spojených s dolovaním uhlia a aktuálnymi otázkami premeny krajiny a previazanosti postindustriálnej společnosti a prírody. Popri umeniu sa venuje aj tematickým kurátorským projektom, napríklad dlhodobej dramaturgii výstavného programu galérie Ústavu makromolekulárnej chémie Akademie vied v Prahe. Od roku 2015 sa pracuje na projekte Na pomedzí samoty.

http://frontiers-of-solitude.org/
http://dagmarsubrtova.cz/

Ďalšie fotografie Luny Mafo nájdete na www.flickr.com/novasynagoga.