Ozvuk Sphéry: Lucie Páchová

Realizácia veľkej Sphéry Juraja Gábora je dobrodružstvo, ktoré láka aj k premýšľaniu o našom hudobnom programe. Program pre uši v 2021 pripravujeme v spolupráci so Zoltánom Czakóom a Jakubom Juhásom z DIY vydavateľstva Mappa editions.  Lucie Páchová je našou prvou rezidentkou, ktorá zabýva a následne preskúma nové zvukové prostredie. 

rezidenčný zvukový projekt pre Sphéru
6. – 26. 2. 2021
ďakujeme za vaše dobrovoľné vstupné na tootoot.fm, podporu na Startlabe alebo 2% z vašich daní – všetko pomôže lepšiemu ozvučeniu našich aktivít po koronakríze

Lucie Páchová je vokálna improvizátorka, skladateľka, performerka a zvuková umelkyňa. Svoje experimentálne hlasové techniky prehlbuje počas opakovaných pracovných pobytov v Tanzánii, Keni, Ugande či Indii. Jej umelecká prax je postavená na spolužití v komunite, načúvaní a vzájomnom učení. Vo svojich improvizáciách vytvára nový univerzálny jazyk, v ktorom však môžeme rozoznať jednotlivé geografické a kultúrne špecifiká. Hudba a hlas sa tak stávajú zrozumiteľným jazykom, pomocou ktorého tlmočí svoje nadobudnuté skúsenosti zo života za hranicami západnej kultúry. 

Sphéra je ďalšou zastávkou na Luciinej zvukovej ceste. Otázky ostávajú rovnaké. Ako nadviazať kontakt so Sphérou? Ako sa stať jej súčasťou a pritom ju čo najmenej kolonizovať? Ako reagovať na jej ozvuk a ako do nej vtesnať čo najviac hlasov?

Lucie Páchová (1988) vo svojich multimediálnych projektoch kombinuje hlasové taktiky, performance, kompozičnú tvorbu, tanec a terénne nahrávky. Multimediálnu kompozíciu študovala na JAMU v Brne a indickú hudbu na Codarts Academy v Rotterdame. Svoje cesty po indickom subkontinente zachytila na albume ToTribes. Ide o interpretáciu tancov a piesní v pôvodných jazykoch, na ktoré nadväzujú terénne nahrávky z indického štátu Urísa. Medzi jej najnovšie projekty patrí trio Love_Me, v ktorom hrá spolu s Ivanom Palackým a Michaelou Antalovou. S Michaelou Antalovou (ktorá už v Synagóge hrala) každoročne organizuje medzinárodný letný tábor Zlethno, v ktorom spoločne stierajú hranice medzi folklórnou a improvizovanou hudbu. 

http://luciepachova.cz
https://www.radiocustica.cz/lucie-pachova-voissage-8413613
https://talaqpototribe.bandcamp.com/album/totribes