Tomáš Janypka vo Sphére

 

Súčasťou celoročného programu Sphéry Juraja Gábora budú intervencie aj dlhšie výskumné alebo tvorivé rezidencie ďalších umelcov naprieč žánrami. Jeden z nich je tanečník a performer Tomáš Janypka, ktorý nás bude navštevovať postupne počas celého roka.

celoročný rezidenčný projekt – performance

performatívnu prechádzku T. J. vo Sphére 4​ uvedieme online na facebook.com/novasynagoga v piatok 19. 2. 2021 o 19.00
dobrovoľným vstupným nás môžete podporiť na tootoot.fm, dokončovanie Sphéry na startlab.sk/sphera – ďakujeme!

Tanečník, performer a choreograf Tomáš Janypka od januára 2021 vstúpil do celoročného dialógu so Sphérou – najprv jej rastúcou fázou. Začal tak výskum, ktorého podoby a vyústenia sa budú ukazovať za chodu a na ceste. Východiskom vo Sphére tanečného umenia, performance art, vizuálneho umenia a architektúry je pre Tomáša telo – telesnosť a limitácie, ktoré každé jedno má. Skrz tento kanál hľadá odpovede na otázky domova, váhy vecí na fyzickej aj duchovnej úrovni a ďalej na otázky nášho telesného vzťahu k nim.

V prvom polroku 2021 pracuje v rámci Sphéry aj na projekte s názvom Greyscape of solitude comes to the Sphere. Súčasťou výskumu je aj textový záznam, ktorý vzniká v spolupráci s výtvarnou a tanečnou teoretičkou Michaelou Paštekovou – písanie sa tak stáva dôležitou súčasťou procesu. Fotograficky Tomáša dokumentuje v priebehu celého roka Marek Jančúch.

Jeho aktuálna štvrtá návšteva v Žiline je určená dokončovaním Sphéry – jej drevenej konštrukcie. Vyústením jeho pobytu bude online performance, ktorého forma a obsah vyplynú z Tomášovej konkrétnej skúsenosti v zmenenom priestore Synagógy.

foto: Simona Gottierová

foto: Laura Bouflet

 

Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

Tomáš Janypka o tom, ako duchovne a farebne byť v priestore Synagógy:

“…podstatná sa mi javí aj čiapka,
žltá sa mi zdá byť správna,
hlavne na tomto obrázku
je to určité predĺženie a spojenie s duchovnom, naznačený smer,
je v tom jasnosť a zretelnosť
a priestor na uši dobre počúvať
a je v tom niečo detské, niečo o snívaní a imaginácií
o čistote a začiatku”

14. dalajláma ako chlapec na slávnosti svojho uvedenia na trón, 22. 2. 1940 v Lhase (zdroj: Wikipedia)