Architekt Vladimír Šlapeta o Behrensovi aj o svojom otcovi Ľubomírovi

Keď nám a Petrovi Piknovi vyjde čas, natáčame krátke videoblogy s aktérmi nášho projektu ale aj s rôznymi hosťami. Ako napríklad tento krátky rozhovor s profesorom Vladimírom Šlapetom z brnenského VUT, ktorého otec Ľubomír bol autorom prvého projektu rekonštrukcie synagógy na koncertnú a divadelnú sálu. Tento projekt sa nakoniec nerealizoval, ale práve v pozostalosti po Ľubomírovi Šlapetovi našiel Peter Szalay v Múzeu umenia v Olomouci aj originálne výkresy od Petra Behrensa. Tento rozhovor o Behrensovi a o tom, ako sa dostal do Žiliny, ale aj o svojom otcovi Ľubomírovi a jeho architektonických chodníčkoch v čase povojnovom, sme nahrali s Vladimírom Šlapetom ešte predtým, než sme našli Behrensovu dokumentáciu. Pozerajte:

 

Generálny partner

Hlavní partneri rekonštrukcie 2013 – 2014