Umelecká karanténa

 

Vypnuté kultúrne a umelecké dianie sme využili na tvorbu a podporu tvorby.

rezidenčný program pre umelcov počas koronakrízy
apríl – jún 2020
tvorbu môžete podporiť dobrovoľným vstupným na tootoot.fm

“Chceme, aby Stanica Žilina-Záriečie a Nová synagóga boli v tomto čase zmysluplne využité, aj keď sme ich, vzhľadom na súčasnú situáciu šíriaceho sa koronavírusu, museli pre verejnosť dočasne zatvoriť a veľa programu zrušiť alebo (v lepšom prípade) presunúť na neskorší termín.”

S tými slovami sme začiatkom apríla 2020 priestory oboch našich kultúrnych centier ponúkli individuálne (lokálnym) umelcom, ktorí sa z nejakých dôvodov ocitli v Žiline a nemali kde pracovať. Takto mohli pokračovať vo svojej tvorbe (v súlade s aktuálnymi bezpečnostnými a hygienickými opatreniami, každý sám v inej miestnosti). Podľa povahy ich projektu boli u nás niektorí súvislý čas, iní pracovali na pravidelnej báze počas určitého obdobia. O tom, čo robia, ste sa mohli dozvedieť zo streamovaného alebo online zdieľaného programu. Robili sme s nimi robiť artalky, virtuálne prehliadky, videoukážky, fotky, písané rozhovory a neskôr aj živé stretnutia. Najmä sme im ale chceli dať priestor, pokoj a podporu, aby mohli tvoriť – to všetko vďaka podpore Fondu na podporu umenia. Rezidenčný program sme rozšírili aj o podporu ďalších umelcov, ktorí počas karantény tvorili doma – svoje každodenné priestory pretvorili na ateliéry, a aj takto reagovali na novovzniknutú situáciu.

Umelcami, ktorých sme hostili alebo stále hostíme v Synagóge, sú:
Martin Smatana
Dana Tomečková 
Simona Gottierová
Martina Mäsiarová
Zoltán Agócs
Tomáš Rybár 
Tomáš Janypka
Michal Freriks 
Kamil Mihalov

a na Stanici:
Zuzana Burianová
Andrej Opálený

Matej Trnovec
Michaela Moravčíková
Daša Klapitová
Charmsove deti
Natália Zajačiková

Jaro Viňarský

Rezidečný program je otvorený aj mimo karantény a celoročne. Ak sa chcete prihlásiť so svojím projektom – do podkrovia či ateliérov Stanice aj do rezidečného Sngg štúdia v Novej synagóge – s výtvarným projektom kontaktujte Simonu Gottierovú – simona@novasynagoga.sk, pre tanec a divadlo Barboru Jombíkovú – bashka@stanica.sk, kontakty na ďalších dramaturgov programu nájdete v kontaktoch.

Dana Tomečková začala dvojmesačnú rezidenciu v Sngg studio na začiatku marca, v apríli pokračuje doma v Bratislave a o svojom aktuálnom skúmaní hovorí: “Počas rezidencie si budem všímať čas prostredníctvom materiálu – jeho plynutie, ohraničenie, koniec a koniec konca. Miznú veci okolo nás alebo sa vždy len menia? Ostáva tu všetko? Hmota je energia formovaná nehmotnými zákonitosťami. Tie sa vyvíjajú, nie sú nemenné. Hmota sa stále vyvíja. Aj my sme hmota. Zaujíma ma ako a kam tento vývoj môže dospieť. Neurčité je neuzavreté – je v ňom neustály priebeh, pokračovanie. O objektoch, ktoré vytváram, preto rozmýšľam ako o skici, nie definitíve. Zmena sa deje stále, avšak často v tak pomalom tempe, že ju nevieme uvidieť. Skúmať budem akým spôsobom si čas uvedomujeme, kedy o ňom vieme. Ako ho chytáme zadržiavame, naťahujeme.”

Zoltán Agócs potiahol steny bytu v Žiline plátnom a pracuje na sérií veľkoformátových obrazov, ktoré neskôr rozloží v Synagóge. „Antagonizmus medzi racionalitou a fantazmou, logikou a snom. Do seba zahĺbené postavy sú umiestnené v prostredí rúcajúcich sa kulís, ktoré im neposkytujú oporu. Vyvolávajú dojem ruiny, nestability, ohrozenia, z ktorého je potrebné vyznačiť núdzový východ. Práve „scénografickosť“, ilúzia trvalosti, ktorá je v skutočnosti dočasná, je dôležitým pocitom z autorových maliarskych prác. Dôležitým kontextom je výstavná sieň; priestor funkcionalistickej synagógy v Žiline. Monumentalita priestoru podnietila uvažovanie nad variabilitou inštalácie, ktorá počíta s preskupovaním, otáčaním a vychyľovaním plátien pri ich inštalácii,“ hovorí o Zoltánovom projekte jeho kurátor Ján Kralovič.