Kamil Mihalov: Kým začnem hrať

 

Náš kolega Kamil Mihalov je doma v Poľskom Tešíne, nemôže za nami osobne a toto je jeho dištančný príspevok do umeleckej karantény, v ktorej sme sa ocitli. V týždňovom intervale odpremiérujeme online jeho krátke video, ako skúšať na klavíri – nielen pre časy koronakrízy.

miniséria krátkych inštruktážnych videí z obývačky Kamila Mihalova o cvičení na klavíri – nový diel každú stredu v apríli a máji o 14.00 na YouTube.com/NovaSynagogaZilina – tam ich nájdete aj v archíve na ďalšie pozeranie
podporiť nás môžete dobrovoľným virtuálnym vstupným na tootoot.fm

#1 Zorientovať sa na klaviatúre, premiéra v stredu 8. 4. 2020
#2 Všímať si telo, premiéra v stredu 15. 4. 2020
#3 Naštartovať sa zvnútra, premiéra v stredu 22. 4. 2020
#4 Vytvárať si vlastný kontext, premiéra v stredu 29. 4. 2020
#5 Bez “pochopiť” nemám “pamätať”, premiéra v stredu 6. 5. 2020
#6 Prekonávať následnosť, premiéra v stredu 13. 5. 2020
#7 Zobudiť svojho speváka, premiéra v stredu 20. 5. 2020
# 8 “Tónotvoriť” ako kľúčový princíp, premiéra v stredu 27. 5. 2020

„Všetci žiaci či študenti spolu s ich učiteľmi i rodičmi dôverne poznajú úlohu domáceho tréningu. V ideálnom prípade ho vždy striedame s pravidelným rozvrhom individuálnych hodín klavírnej hry. V období utlmeného osobného kontaktu s učiteľmi za nástrojom sa púšťam do aspoň čiastočnej kompenzácie. Online svet je pre mňa nový a ani vo sne mi nenapadlo, že… Áno, musím sa ešte veľa učiť. Ale k základom klavírnej hry sa vraciam pravidelne, tak sa skúšam aj takto podeliť.“

Ak sa chcete s Kamilom Mihalovom spojiť alebo mu poslať svoje video alebo foto, ako hráte a skúšate (na klavíri), urobte tak emailom na kamilmihalov@gmail.com.

Kamil Mihalov (1977), rodák z Prešova, ktorý po štúdiách v Košiciach a v Bratislave (a po pobyte v nórskom Stavangeri) žije a pracuje v Žiline. V mladosti (na ĽŠU pod vedením Gabriely Bernasovskej, na Konzervatóriu pod vedením Márie Draveckej a na HTF VŠMU v triede klavírnej umelkyne Idy Černeckej) získal viacero ocenení. V súčasnosti patrí medzi výrazné zjavy slovenského klavírneho interpretačného umenia. Jeho recitály a účinkovanie na koncertoch sólo či v rámci komornej spolupráce sa stretávajú s pozitívnou odozvou kritiky aj verejnosti. Okrem koncertnej činnosti sa už od štúdia venuje uplatňovaniu klavírneho umenia aj v javiskových hudobno-tanečných útvaroch (s tanečníkmi a choreografmi Evou Klimáčkovou, Petrom Šavelom alebo Jarom Viňarským). Pôsobil na Katedre hudby Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity, kde sa zaoberal odbornou reflexiou problematiky hudobnej interpretácie (predovšetkým povahou a charakteristikou interpretačného procesu). Pracuje ako dramaturg klasickej hudby a produkčný (nielen pre koncerty) v Novej synagóge a na Stanici Žilina-Záriečie.