Sofokles / Gräffinger / Maťo: ANTI – GONÉ

 

Hudobná inscenácia, pôvodné hudobno-scénické dielo, hudobná inštalácia, súčasná opera, … inšpirovaná samotným priestorom Novej synagógy, pre ktorú dielo vzniklo – a samozrejme aj známou Sofoklovou tragédiou.

súčasná opera – pre hlasy, orchester a kolieskové korčule
verejná generálka – piatok 22. 3. 2019, 16.00 – predpredaj na tootoot.fm
premiéra – sobota 23. 3. 2019, 19.00 – predpredaj na tootoot.fm
prvá repríza – pondelok 25. 3. 2019, 19.00 – predpredaj na tootoot.fm
druhá repríza – utorok 26. 3. 2019, 19.00 – predpredaj na tootoot.fm
vstupné 7,00€ / 5,00€ (verejná generálka 3,00€)
na mieste predaj lístkov pol hodinu pred predstavením

Výstup kolektívu autorov spolu s početnou skupinou účinkujúcich z rôznych miest, všetci motivovaní oprávnenou obavou z neutíchajúceho znásilňovania zásad spravodlivosti. Dielo adresujú predovšetkým študujúcej mládeži, na ktorej slobodnom a zároveň zodpovednom rozhodovaní stoja či padajú riešenia najpálčivejších tém. Pozývame na angažované zobrazenie spoločenskej moci v príkrom rozpore s osobnou morálkou. Popri sólistoch a už profesionálnych hudobníkoch sa na ňom podieľajú tiež študenti slovenských konzervatórií.

Hudba: Viliam Gräffinger
Libreto: Peter Maťo, Viliam Gräffinger
Dramaturgia, réžia: Peter Maťo
Hudobné naštudovanie: Jozef Chabroň
Dirigenti: Jozef Chabroň, Štefan Sedlický
Korepetítor: Miloš Biháry
Scénografia: Marek Hollý
Kostýmová výtvarníčka, rekvizity, masky: Dáša Veselovská
Audiovizuálne médiá: Pavol Soukal
Svetelný dizajn: Ints Plavnieks
Fotograf: Ctibor Bachratý

Osoby a obsadenie:
Antigona: Glória Nováková 
Kreón: Ján Galla
Haimón: Matej Kočkovský
Teiresias: Serhii Truntaev
Občania: Miešaný komorný zbor Konzervatória Žilina
Chlapci na korčuliach: Jakub Slovák (pohybová spolupráca), Dávid Dubjel, Matej Lehotský

Produkcia: KOLLEKTIV s podporou Fondu na podporu umenia

Peter Maťo (1961) je absolventom Katedry divadelných štúdií VŠMU. V minulosti sa venoval multidruhovej umeleckej interpretačnej, autorskej/libretistickej a režisérskej praxi v divadlách na Slovensku a v Čechách. V súčasnosti sa venuje publikačnej (Hudobný život, Salto a i.) a pedagogickej činnosti (Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok a Súkromné konzervatórium Košice, Zádielska ulica). Jeho ústrednou témou sa stali postdramatické tanečné, baletné a performatívne projekty, v ktorých sa prelínajú pohybovo-múzické divadelné umenia súčasnosti. Po úspešných premiérach v SĽUK-u (Chorea Slovaca, 2010 a Krížom-krážom, 2012) nadviazal na libretistickú, dramaturgickú a režijnú prácu. Výsledkom sú prvé uvedenia neuvádzaných slovenských autorov (Liek prelomu 19. a 20. storočia). Edukatívny projekt „netradičné v netradičných priestoroch“ uviedol inscenácie hier Terézie Vansovej (V salóne speváčky, 2014) a Jozefa Hollého (Emancipácia, 2015) v pivnici Kamperovej kúrie Archeologického múzea SNM v Bratislave na Žižkovej ul. Je dramaturgom Liptovského divadla tanca, ktoré v minulom roku uviedlo tanečnú inscenáciu Pra©h v choreografii Radoslava Piovarčiho.

– –

Sofokles

Peter Maťo