Domáce práce s Magdalénou a Alžbetou Kuchtovou

 

Záverečná prezentácia umeleckej rezidencie Magdy Kuchtovej v našom novom SNGG Studio, ateliéri pre hosťujúcich umelcov.

Open SNGG Studio – záverečná prezentácia rezidencie
streda 27. 3. 2019, 18.00
vstup voľný

Magdaléna Kuchtová zhodnotí dva mesiace svojej umeleckej rezidencie, počas ktorej sa zaoberala rukodielnosťou, presahmi domácich prác a umenia.
 
Súčasťou prezentácie bude aj prednáška jej sestry Alžbety Kuchtovej: “V prednáške sa budem zaoberať ručnou prácou tak, ako bola ponímaná viacerými filozofmi v dejinách filozofie. Napríklad vo filozofii Martina Heideggera sa neustále objavuje motív ruky, ktorá v jeho diele zohráva dôležitú úlohu a to v súvislosti s otázkami autenticity, tradície, národnosti a techniky. Myslenie je pre M. Heideggera ručnou prácou, ktoré je istým majstrovstvom a bez ruky sa nezaobíde, pričom platí, že ruka sa takisto nezaobíde bez myslenia. Čo je teda ručná práca? Môžeme “myslieť” bez ručnej práce? Môžeme vykonávať ručnú prácu bezmyšlienkovite ? Alebo je ruka tým, čo vykonáva isté kvasenie substancie, do ktorého sa zahlbujú len pochabí snári, ktorí veria v to, že im múdrosť bude udelená vo sne – ako v predhovore ku Fenomenológii ducha píše Georg Wilhelm Friedrich Hegel? Je to iba muž, čo takto bohapusto sníva, alebo sú to skôr ženy, ktoré sa prostredníctvom svojich ručných prác stávajú snárkami, paktujúc dennodenne s rozkvasenou matériou?”
 
Alžbeta Kuchtová je doktorandkou na Filozofickom ústave SAV a na Université Paris 8. Venuje sa francúzskej filozofii a fenomenológii, svoju dizertačnú prácu píše o Jacquesovi Derridovi a o Emmanuelovi Levinasovi, presnejšie ide o rolu ruky vo fenomenológii a o problémy s tým spojené.
Magdaléna Kuchtová vyštudovala Animáciu výtvarného umenia na Trnavskej univerzite a odbor intermédiá v ateliéri prof. Ilony Németh na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 2015 tu obhájila dizertačnú prácu, v ktorej sa zaoberala témou verejného priestoru. Práve ten bol dlhodobo centrálnym motívom jej umeleckých realizácií a výskumu. Venovala sa tiež problematike pamäte, a to vo vzťahu ku konkrétnemu miestu ako aj vo vnútri konkrétnej spoločnosti. Témy jej uchovávania či deformácií sa častokrát v jej prácach sústredili do objektu pamätníka. www.magdalenakuchtova.xyz

SNGG Studio je nový rezidenčný program a ateliér pre hosťujúcich umelcov v priestore bývalej galérie Plusmínusnula pri hlavnom vstupe do Novej synagógy. Za podporu SNGG Studio, rovnako ako všetkých umeleckých a kultúrnych aktivít v Novej synagóge ďakujeme Fondu na podporu umenia. Kurátorom rezidencie Magdy Kuchtovej je Juraj Gábor.

 

SNGG Studio: Magdaléna Kuchtová (foto: Gosia Cwiech)

SNGG Studio: Magdaléna Kuchtová (foto: Gosia Cwiech)