Tvorivá streda v Zákulisí obrazového poľa

 

“Na počiatku bol skicár formátu leporela, ktorý autor postupne zapĺňal kresbami. Tie sa stali predlohou k veľkoformátovým plátnam. Leporelo sa zároveň stalo východiskom k výstavnému riešeniu inštalácie.”

tvorivá dielňa na aktuálnej výstave Zoltána Agócsa
streda 12. 8. 2020, 17.00
vstupné 3,00 €  (jednotlivec) / 6,00€ (rodina či skupina v akomkoľvek obsadení)
online na tootoot.fm alebo v hotovosti na mieste

V stredu v strede leta sa s Vami radi stratíme a potom zas nájdeme v obrazovom labyrinte. Výtvarná dielňa je sprievodným programom k našej aktuálnej výstave Zákulisie obrazového poľa. Pozývame na ňu všetkých vás, ktorí máte viac ako 7 rokov. Môžete si vyhrnúť rukávy a na výstavu reagovať a porozumieť jej cez vlastné tvorenie. Touto špeciálnou návštevou synagógy vás radi prevedú Simona Gottierová, Hanka Hudcovičová Lukšů a čerešňou na torte bude prítomný sám maliar Zoltán. Pre vytrvalých pripravíme, ako vždy, aj niečo pod zub…