Café Európa: Slováci a fašizmus

 

Pokračujeme v pravidelných diskusiách o aktuálnych témach, ktoré do Žiliny prináša Zatúpenie Európskej komisie na Slovensku a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku. Káva a koláč je počas debaty na ich účet.

moderovaná diskusia
streda 26. 9. 2018, 17.30
vstup voľný

Politologická aj historická exkurzia od Tisa po súčasnosť s otázkou, prečo niektorí Slováci inklinuju k týmto myšlienkam. Aký blízky je vzťah Slovákov a fašizmu? Pozývame Vás na diskusiu o minulosti, súčasnosti a budúcnosti rôznych totalitárnych ideológií, najmä fašizmu, nacizmu a ich rôznych prevtelení, v našej krajine. Kde sú korene sympatií k takýmto myšlienkam? A ako sa dajú, ak sa dajú, potlačiť?

Diskutovať prídu historici:
– Jakub Drábik, Slovenská akadémia vied
– Tomáš Jahelka, Trnavská univerzita v Trnave
– moderuje Tomáš Madleňák, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

www.cafeeuropa.sk

Historik Jakub Drábik (SAV) už na tému fašizmu tento rok v Novej synagóge diskutoval v rámci debaty Fedora Blaščáka Prečo je fašizmus moderný? s oxfordským historikom Rogerom Griffinom a Martou Šimečkovou (Stredoeurópske fórum) 15. 3. 2018.