Nedeľné básnenie – program na výstave pre celú rodinu

Koľko slov sa zmestí do jednej básne a koľko básnikov do jednej rodiny? Stačí na báseň jedno slovo? „Báseň” je slovo. Dve slová sú už veta. „Báseň je slovo” je veta.

nedeľa 14. 1. 2018, 10.00 – 12.00
tvorivá dielňa pre deti a ich rodičov

Jednoducho: „Píšme básne!“ Kde inde, ak nie v Novej synagóge na výstave Poézia & performancia.

Príďte s nami preskúmať jazyk – svalový orgán alebo systém zvukových, lexikálnych a gramatických prostriedkov. Slová tvoriť, vyslovovať, následne zapísať a zviazať do podoby viacgeneračnej básnickej zbierky.

Program je určený pre deti od 6 rokov, ich rodičov a rodičov ich rodičov. Rezervácia miest na lucia@novasynagoga.sk.