Dielňa, koment a koncert na koniec Pohybu pamäti

 

V posledný deň výstavy Bohuša a Moniky Kubinských Pohyb pamäti sme pripravili špeciálne program, v ktorom zažiari naplno. Návštevník každého veku tu nájde niečo pre seba.

nedeľa 1. 3. 2020
15.00 – tvorivá dielňa
17.00 – komentovaná prehliadka a koncert na koniec
vstupné: 3,00€ (jednotlivec) / 6,00€ (rodina či skupina v ľubovoľnom zložení)
v predpredaji na tootoot.fm alebo na mieste

Začíname výtvarnou dielňou pre všetkých, ktorí majú viac ako 7 rokov. Môžete si vyhrnúť rukávy a na výstavu reagovať a porozumieť jej cez vlastné tvorenie. Touto časťou vás radi prevedú Simona Gottierová, Hanka Hudcovičová Lukšů a kurátor Omar Mirza. Pre vytrvalých pripravíme v pauze aj niečo pod zub…

Druhú časť otvorí komentovaná prehliadka výstavy s jej autormi Monikou a Bohušom Kubinskými a kurátorom – môžete sa pýtať, interpretovať aj filozofovať.

Bodkou bude krátky koncert Electrovoice pre hlas a elektroniku v podaní opernej speváčky Evy Šuškovej a hudobníka a skladateľa Fera Királya, spoluautora výstavy. Zaznejú skladby:
Fero Király: Január, 2016
Maurice Ravel: Kaddish (Deux mélodies hébraïques), 1914
Fero Király: Kaddish postludium, 2017/2020
Daniel Matej: MORSeARIA (miserere), 2015

Skladateľ, pedagóg, klavirista Fero Király na Slovensku premiéroval diela M. Feldmana, S. Gubajduliny, Ph. Glassa a ďalších. V roku 2009 spoluzaložil Cluster Ensemble, s ktorým uskutočnil slovenské premiéry skladieb S. Reicha (Six Pianos, Four Organs), Š. Nakasa, M. Piačeka, P. Machajdíka, … Zaoberá sa hudobnými projektmi s presahom do performancie, soundartu a inštalácie, venuje sa interpretáciám súčasnej hudby, hudobným reinterpretáciám výtvarných diel, ako aj edukačným projektom v oblasti hudby a hudobnej kompozície. Využíva pri tom nové hraničné experimentálne polohy, vytvára si vlastný software a rád spolupracuje s inými umelcami. Je autorom hudobného nástroja Zvukodrom (Soundring) určeného deťom a učiteľom hudby a hudobnej výchovy, ako aj zbierky Botanická záhrada, ktorá obsahuje experimentálnu hudbu a hudobno-zvukové hry pre deti a v ostatnom čase sa etablovala v priestore slovenských základných umeleckých škôl a stala sa súčasťou hudobnej výchovy detí. Okrem domovského zoskupenia Cluster Ensemble je súčasťou ďalších slovenských aj medzinárodných umeleckých platforiem: VENI, Király&Žabková, Námestie Republiky, Dirt ensemble, Urban H. a iných. www.ferokiraly.com

Slovenská sopranistka Eva Šušková sa paralelne s pedagogickými a organizačnými aktivitami (cyklus (Ne)známa hudba združenia Albrechtina, oceňované autorské projekty secret VOICE, secret VOICE electric, VOICEssion a detské projekty Človekofón a tleSKOKrik), sa profiluje ako výrazná osobnosť komorného a koncertného umeleckého života, nevynímajúc rôznorodé formy hudobného divadla. V slovenských operných domoch a na zahraničných scénach stvárnila niekoľko významných postáv opernej literatúry, ale aj nahrávku premiér siedmich pôvodných slovenských opier (Beneš, Kubička, Solovic). Orientuje sa v širokom repertoári, pričom odborná kritika najviac vyzdvihuje jej interpretačný vklad v dielach klasikov 20. storočia (Bartók, Stravinskij, Schoenberg, Messiaen, Berio, Bernstein, Kurtág atď.). Je zanietenou propagátorkou slovenskej hudby a vďaka úzkej spolupráci s viacerými skladateľmi sa stala vyhľadávanou interpretkou nových diel. Ako sólistka sa predstavila na mnohých významných európskych festivaloch, spolupracovala s orchestrami a súbormi Prague Modern, Quatuor Béla, Quasars Ensemble, Solamente naturali, Janáčkova filharmonie Ostrava, Slovenská filharmónia, …, nahrávala pre Brilliant Classics, Phaedra, Dynamic, Slovenský rozhlas…. V poslednom období sa zameriava na autorské predstavenia s barytonistom Petrom Mazalánom. Je držiteľkou Ceny Nadácie Tatra banky za umenie v kategórii Mladý tvorca (2013),  Radio_Head Awards za najlepší album roku 2015 v kategórii Klasická hudba a Ceny Frica Kafendu Hudobného fondu za výnimočné interpretačné umelecké výkony (2016).

Tvorivá dielňa

Fero Király

Eva Šušková