Permakultúra v meste – Okraje / Hranice

 

Pôvodný význam pojmu permakultúra (permaculture) bol permanentné poľnohospodárstvo (permanent agriculture), t. j. poľnohospodárstvo schopné fungovať udržateľne na danom mieste donekonečna. Postupne zahrnula všetky sociálne aspekty udržateľného rozvoja a jej význam bol rozšírený k permanentnej kultúre (permanent culture).

Permakultúra vytvára a udržuje poľnohospodársky produktívne ekosystémy, ktoré majú rozmanitosť, stabilitu a odolnosť prírodných ekosystémov. Cieľom je dosiahnuť harmonické spojenie krajiny a ľudí poskytujúce im potraviny, energiu, bývanie a ďalšie materiálne a nemateriálne potreby udržateľnou cestou.

Toľko Wikipédia, viac sa dozviete na www.permakultura.sk a hlavne na ich festivale, ktorý budeme hostiť.

festival permakultúry
sobota 7. 3. 2020

Festival Permakultúra v meste prichádza tento rok po prvýkrát do Žiliny. Počas celého dňa sa bude téma Okraje / Hranice premietať do prednášok pozvaných odborníkov na pôdu, opeľovače, trvalkové výsadby, terapeutické záhrady či architektúru. V rámci témy sa ale dotkneme aj osobnej komfortnej zóny ako hranice,k torú je niekedy potrebné prekonať. Deti si užijú divadielko s permakultúrnou tématikou. Deň plný informácií a zážitkov bude ukončený koncertom a tradičnou spoločnou večerou.

Podrobné informácie o programe a účinkujúcich pribúdajú na stránkach organizácie PERMAKULTÚRA SK  https://festival.permakultura.sk/ a v udalosti na Facebooku. Vstupné a predpredaj nájdete na https://festival.permakultura.sk/vstupne/