Jana Kapelová: Záznamy

Sprievodný program k aktuálnej výstave DIVIDED WE FALL, Michal Moravčík

Streda 13. 2., 18.00, kaviareň
Vstup voľný

Autorské čítanie denníkových záznamov / poézie o prežívaní bez milovanej osoby. Čas je milosrdný, no v bolesti plynie akosi pomaly. Ako sa vysporiadať so smrťou, ako prijímať každodennosť, ktorá nie je každodenná? Záznamy Jany Kapelovej adresované Michalovi Moravčíkovi, ktoré začala písať, prepisovať, upravovať, aby sa spomienky zbavili emocionálneho náboja, aby neťažili, ale už iba všedne zapadli medzi tie ostatné.


Foto: Filip Beránek