Čierne na bielom: eTEXTIL alebo všetko chceme mať smart

 

Čierne na bielom je nový diskusný a prezentačný večer Pavlíny Fichta Čiernej, v rámci ktorého u nás raz za mesiac-dva predstaví zaujímavých hostí z vedy, výskumu a umenia v spojení s širšími sociálnymi a spoločenskými otázkami. V úvodnom vydaní predstavíme profesora Ladislava Janoušeka zo Žilinskej univerzity.

večer o vede, technológiách i umení
s Pavlínou Fichta Čiernou a prof. Ladislavom Janouškom

piatok 8. 2. 2019, 18.00 v kaviarni
vstup voľný

Na prezentácii a v debate sa dozviete, čo je eTEXTIL a ako jeho oblasť výskumu súvisí s personalizovanou medicínskou starostlivosťou. Ladislav Janoušek ukáže aj spoluprácu s dizajnérmi z pražskej UMPRUMky a dotkneme sa životne dôležitých otázok, ako sa chrániť pred eSMOGOM alebo ako sa ukryť pred Veľkým bratom.

Ladislav Janoušek pôsobí ako vedúci Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva Fakulty elektrotechniky a informačných technológií. Po ukončení inžinierskeho a doktorandského štúdia na Žilinskej univerzite pôsobil určitú dobu ako výskumný pracovník v súkromnej sfére doma i v zahraničí. Sloboda myslenia a vedeckého bádania však nasmerovala jeho cestu späť na akademickú pôdu. Dnes je uznávaným odborníkom v oblasti elektromagnetizmu a za výstupy svojej vedeckej práce získal viacero hodnotných ocenení.
http://ktebi.uniza.sk

Pavlína Fichta Čierna je vizuálna umelkyňa. Po skončení VŠVU v Bratislave pôsobila na viacerých postoch v oblasti kultúrneho života a na umeleckých vysokých školách. V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Žilinskej univerzite. Získala niekoľko hodnotných ocenení, jej diela sú reflektované na medzinárodnej scéne a sú súčasťou inštitucionálnych zbierok doma i v zahraničí.
http://fichta.net

Vodivé vlákno

prof. Ing. Ladislav JANOUŠEK, PhD. (foto: Fotolab)

Pavlína Fichta Čierna (foto: KIVA)