Interpretačný raj: Storočné dvojičky

 

Poslednou československou výstavou v Žiline a jej možnými interpretáciami vás prevedie umelec Juraj Gábor.

komentovaná prehliadka / stretnutie na Poslednej československej výstave v Žiline
streda 21. 11. 2018, 18.00
vstup voľný

Ak sa raz narodíte ako dvojičky, navždy už nimi zostanete. Zo začiatku si ani neuvedomujete vzájomnú previazanosť. Rodičia na vás berú ohľad, snažia sa žiadne z dvojičiek neuprednostňovať. No napriek všetkému sa nevedia ubrániť porovnávaniu. Vy sa preto túžite osamostaniť. Zdá sa ale, že spoločný vývoj vám obom prospieva. Ste na sebe závislí, ste si najbližší, viete si nastaviť zrkadlo. Ak sa aj raz vzdialite, viete, že k sebe patríte. Nikdy sa vám nepodarí úplne rozdeliť. Niečo ste už spolu zažili a niečo ešte zažijete.

Tak prečo je potom aktuálna československá výstava Posledná? Odpoveď budeme hľadať na novembrovom stretnutí so súčasným umením. Vašim sprievodcom bude (Ju)Raj Gábor. A o tom, čo je jeho Interpretačný raj, sa dočítate viac na www.novasynagoga.sk/interpretacny-raj.

František Demeter & Tomáš Džadoň feat. Michal Moravčík: Bez ohľadu na to, čo si myslíte a aké rozhodnutia urobíte, dôsledky budú dočasné, site-specific inštalácia, 2018, foto: Ján Kekeli
Československo ako dočasný prístrešok, ako skrýša, v ktorej sa nedá poriadne schovať. Alebo ako polorozpadnutá dedinská zastávka. Inštalácia s prvkami dizajnu a presahmi do architektúry od dvojice autorov Džadoň&Demeter integruje do seba existujúce dielo Michala Moravčíka Intellectuals Are Very Skilled Liars zo série Internal Affairs 3/Closed society z roku 2004.