Stratégie proti nenávistným prejavom

9.-10. november 2017

Počas intenzívneho workshopu sa budú účastníci z prostredia neziskového sektora v Strednej Európe zaoberať témou digitálneho násilia z niekoľkých uhlov pohľadu.

Budú skúmať súvislosti medzi štruktúrnymi zmenami v mediálnom prostredí a radikalizáciou verejných prejavov. Oboznámia sa s významom IT bezpečnosti, výzvami digitálnej participácie a tiež s užitočnými politickými, legislatívnymi a edukatívnymi nástrojmi, ktoré im môžu pomôcť konfrontovať, ale aj predchádzať digitálnemu násiliu.

Lektori workshopu:
Attila Bátorfy (HU, expert na dátovú žurnalistiku)
Julian Hauser (DE, PhD. študent na University of Edinburgh)
Matúš Kováčik (SK, Digital Nomads)
Jaroslav Valůch (CZ, bývalý líder hnutia Hate Free)

Účasť na workshope je bezplatná, ale je podmienená registráciou. V prípade záujmu prosím kontaktujte Zsofiu Deak najneskôr do 1. novembra 2017 na adrese zsofia.deak@cz.boell.org.
Komunikačným jazykom workshopu je angličtina. Workshop je organizovaný Nadáciou Heinrich-Böll-Stiftung.

 

 

Strategies against Hate Speech

Workshop in the frame of the exhibition Globálna kontrola a cenzúra organised by the Heinrich Böll Foundation

During this workshop NGO representatives from Central Europe will approach the theme of digital violence from several angles, addressing the following issues: the relationship between structural change in the media landscape and the radicalisation of public discourse; useful political, legislative and educational tools in combating and preventing digital violence; the role of IT security; challenges of digital participation.

Lectors:
Attila Bátorfy (HU, Átlátszó.hu, data journalism expert)
Julian Hauser (DE, Phd fellow at University of Edinburgh)
Matuš Kováčik (SK, CEO of Digital Nomads)
Jaroslav Valuch (CZ, former project leader at Hate Free)

By invitation only (in case of interest please contact Zsofia Deak: zsofia.deak@cz.boell.org by 1 November 2017). Workshop will be held in English.

Hamra Abbas: Text Edit, 2011. Credits: Pilot Gallery, Istanbul