Človek ako vedúca skamenelina

 

Geologická intervencia do výstavy Definitívne nedokončené – prednáška speleologičky Moniky Orvošovej a geológa Jána Madarása zo Slovenskej akadémie vied.

prednáška – sprievodný program k výstave Definitívne nedokončené
streda 2. 5. 2018, 18.00
vstup voľný

Čas v geológii neplynie podľa našich ľudských mierok. Najdôležitejšie zmeny sa dejú v rámci ľudského pozorovania pomaly, nebadane, po milimetroch, či centimetroch za rok. Ale za milióny rokov sú to zmeny prevratné. Čo by mohlo po zmiznutí človeka na Zemi ostať dlhodobo zachované? Čo by mohla obsahovať geologická vrstva, o ktorej by naši hypotetickí nasledovníci mohli povedať, že vznikla v ére zvanej antropocén?

Aktuálnu výstavu v Novej synagóge sa pokúsime počas jej trvania nazrieť z hľadiska viacerých neumeleckých disciplín. Speleologička Monika Orvošová a geológ Ján Madarás budú na úvod uvažovať o čítaní materiálu, vzťahu materiality a času, zlomoch vo vývoji Zeme aj hromadení nepatrných odchýliek. Ďalšie sprievodné akcie k výstave nájdete v článku Definitívne nedokončené.