Židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku

Akademici aj zástupcovia samospráv, židovskej obce a tretieho sektora. Historici, pamiatkári, reštaurátori, aktivisti a spolu s nimi aj veľvyslanci Nórska, Nemecka aj Izraelu. Títo všetci sa stretnú v Novej synagóge, aby hovorili o zaniknutých židovských pamiatkach aj obnovených synagógach a novom živote v ich priestoroch.

konferencia
pondelok 7. 11. 2016, 10.00 – 16.00

V Žiline sa uskutoční druhý ročník konferencie venovanej židovskému kultúrnemu dedičstvu na Slovensku. Je organizovaná Židovským kultúrnym inštitútom v spolupráci s nami a bude prístupná odbornej verejnosti. Cieľom celodennej konferencie je výmena informácií o projektoch a problematike záchrany a obnovy židovského dedičstva. Stretnú sa na nej zástupcovia štátnych aj židovských komunitných inštitúcií, občianski aktivisti a odborníci pôsobiaci v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Termín konania konferencie bol stanovený na výročie tzv. Krištáľovej noci, počas ktorej nacisti v roku 1938 vypálili stovky synagóg na území dnešného Nemecka, Rakúska, Poľska a Českej republiky a organizátori chcú aj týmto spôsobom ukázať na zničené pamiatky na území Slovenska a zároveň ich obnovu za posledných 25 rokov.
Konferencia sa uskutoční v Novej synagóge, ktorú v rokoch 1928 – 1931 postavili pre neologickú židovskú obec podľa plánov nemeckého architekta Petra Behrensa (1868 – 1940). Ten je považovaný za otca modernej architektúry a žilinská stavba je jeho majstrovským dielom. Od roku 2011 pamiatku obnovuje občianske združenie Truc sphérique a od budúceho roku sa začne využívať ako centrum súčasného umenia a kultúry.

S konferenciou je spojené slávnostné odovzdanie Ceny Eugena Bárkánya, ktorú po prvý raz udeľuje Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku za významné aktivity na záchranu židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku. Tohtoročným oceneným bude mesto Lučenec za pamiatkovú obnovu lučeneckej synagógy.

Inžinier Eugen Bárkány založil v roku 1928 Slovenské židovské múzeum v Prešove. V roku 1955 sa usadil v Bratislave, kde pôsobil ako kustód zbierky judaík židovskej komunity a pripravoval zriadenie židovského múzea v synagóge na Rybnom námestí.

www.uzzno.sk

Vstup je voľný, ale je potrebné sa vopred registrovať emailom na office@uzzno.sk.

zidovske_dedicstvo

 

Program konferencie:

10.00 – 10.30 Slávnostné otvorenie
Igor Rintel, predseda ÚZŽNO
Pavel Frankl, predseda ŽNO Žilina
J. E. Inga Magistad, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva
Rabín Josh Ahrens, Düsseldorf-Nürnberg

10.30 – 11.30 Udelenie Ceny Eugena Bárkánya
Vedie Peter Salner

Jana Švantnerová, Bratislava
Inžinier Eugen Bárkány a jeho dielo

Andrea Moravčíková, Lučenec
Synagóga v Lučenci a jej pamiatková obnova

11.40 – 12.40 Perspektívy obnovy židovských pamiatok
Vedie Maroš Borský

Tomáš Lupták, Bratislava
Reštaurovanie interiéru modlitebne v Trenčíne

Berta Jasečková, Levice
Bývalá synagóga v Leviciach a jej kultúrne využitie

Jozef Sivák, Banská Štiavnica
Bývalá synagóga v Banskej Štiavnici – dnes pivovar

13.30 – 14.30 Židovské kultúrne dedičstvo Žilinského kraja
Vedie Henrieta Moravčíková

Pavel Frankl, Žilina
Nehnuteľnosti v majetku ŽNO Žilina. Navrátenie, prevádzka, údržba a opravy

Michal Filek, Žilina
Synagóga v Bytči. Prečo má zmysel ju zachrániť?

Miloš Dudáš, Žilina
Zaniknutá drevená synagóga vo Veličnej

14.40 – 15.40 Židovské pamiatky z hľadiska metodiky pamiatkovej starostlivosti
Vedie Peter Maráky

Diskusia odborníkov:
Miloš Dudáš, Žilina
Pavel Frankl, Žilina
Peter Glos, Prešov
Pavol Ižvolt, Bratislava
Vladimír Majtan, Žilina