Dudas Brothers: Sloboda, pravda, spravodlivosť, solidarita, citácia a kontext

Galéria Plusmínusnula a Dudas Brothers pozývajú na prezentáciu spoločnej tvorby, nových konceptov, performancií a videí.

prezentácia tvorby
streda 23. novembra 2016, 18.00

Dvojica Dudas Brothers pôsobí na umeleckej scéne s menšími prestávkami od roku 2002. Hoci vystupujú v maskách, každý vie, kto sa pod nimi ukrýva. Týmto istým spôsobom pristupujú aj k tvorbe, kde reagujú na všeobecne známe prvky aktuálneho domáceho, ale aj geopolitického diania a svet umenia ako taký. Aj keď ich tvorba nesie prvky irónie, ktorej sa v nej nevyhnú ani najvyšší svetoví politickí predstavitelia, či ľudia pracujúci vo sfére umenia, nechcú byť cynikmi. Zdanlivo banálne pôsobiace počiny využívajúce jazyk komerčnej a mediálnej reality sú však metaforou pre komplikovanú globalizovanú súčasnosť plnú simulakier, kde dochádza k stieraniu hraníc medzi autentickým a manipulovaným. (txt: Peter Moorl)

 

Vstup je voľný.
Galériu Plusmínusnula nájdete na Hurbanovej ulici č. 11 – v priestore informačného centra pri Novej synagóge.

www.dudasbrothers.com
www.works.io/jurajivan-dudas
www.plusminusnula.sk

dudas_brothers2

 

Celebrity Sweet 16 Dresses