Vedecká čajovňa AI Nova pre školy

 

Academia Istropolitana Nova v spolupráci s Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku a Sociologickým ústavom SAV pozývajú študentov stredných škôl na žilinskú zastávku ich turné prednášok a diskusií v rámci projektu Platforma ambasádorov európskej demokratickej kultúry.

seminár pre žiakov a učiteľov
utorok 22. 10. 2019, 9.00 – 13.00

Pozvaní hostia budú hovoriť o témach ako Podstata a podoby fašizmu alebo Prečo je užitočné poznať minulosť svojej krajiny? Samostaný program bude prebiehať paralelne pre učiteľov, organizátori predstavia metodiky a dobré praxe v oblasti kompetencií demokratickej kultúry vo výchovno-vzdelávacom procese resp. neformálnom vzdelávaní.

Registračný formulár: https://forms.gle/HA5DpGkZWmSy9BJg7
Prihlasovanie do 14. októbra 2019, kontakt a viac info: stefanbojnak@gmail.com
www.ainova.sk/sk/ambedk