Ateliér tělového designu FAVU VUT Brno: Vícerychlostní pohyb těl

Výstava, ktorá bude výstupom týždňového workshopu pedagógov a študentov ATD na brnenskej FAVU.

galéria Plusmínusnula
vernisáž výstavy v piatok 25. 11. 2016, 18.00
výstava potrvá do 2. 12. 2016

“Ateliér telového designu (ATD) najskôr uskutoční lineárny pohyb z bodu Brno do bodu Žilina. Potom nestálym pátravým pohybom objaví cieľovú lokalitu. Z tohto bodu bude plošným kruhovým pohybom postupne mapovať lokalitu systémom odchod – príchod, opustenie – návrat, plazenie sa a útek. Rovnako vzdialenosti medzi jednotlivými členmi ATD sa budú ich vlastnými pohybmi meniť od blízkosti po vzďaľovanie sa. Pohyb členov ATD vyvolá pohyb žilinského vzduchu, ktorý rozochveje listy na žilinských stromoch až k ich predčasnému pádu.”

Ateliér telového designu je intermediálny ateliér s dôrazom na tému tela. Telo študuje vo všetkých možných rovinách, ako telo vlastné (anatomické, fyzické, duševné a duchovné), telo spoločné (sociálna rola, rodina, vzťahové otázky), telo politické (širšie spoločenské a politické koncepty napojiteľné na štruktúry mimo umenia).

ATD: Lenka Klodová, Karolína Kohoutková, Kača Olivová, Mário Kastelovič, Iva Rovenská, Natálie Bobáková, Tereza Froncová, Nela Richterová, Kristína Reisová, Lukáš Essender, Adéla Venturová, Vendula Kolářová, Barbora Smékalová, Sára Wollasch, Petra Daneková, Simona Papšová

https://www.ffa.vutbr.cz/
http://atd.ffa.vutbr.cz/

Galériu Plusmínusnula nájdete na Hurbanovej ulici č. 11 – v priestore informačného centra pri Novej synagóge. Galéria-infocentrum je otvorená v pracovné dni od 12.00 do 17.00 h. V iných časoch alebo v prípade, že je zatvorené, môžete volať Jánovi Gašparovičovi na tel. 0905 365 149 a dohodnúť si otvorenie. Vstup je voľný. Galéria funguje vďaka finančnej podpore Fond na podporu umenia a Nadácie ERSTE.

www.plusminusnula.sk

Modest Bridesmaid Dresses