Frejm baj frejm a Richard Loskot – dve výstavy v synagóge počas Fest Anča, 28. 6. – 1. 7. 2012

Napriek tomu, že synagóga je v začiatkoch rekonštrukcie, medzinárodného festivalu animovaných filmov Fest Anča chceme byť súčasťou. Od štvrtka do nedele predstaví svetoznáme filmárske mená, ktorých diela boli nominované na Oscara, či ocenené na festivaloch v Cannes, Sundance a Annecy. Ich slovenskú premiéru si môžete vychutnať na Stanici Žilina-Záriečie, v Mestskom divadle Žilina a Ster Century Cinemas a súčasťou sprievodného programu festivalu sú dve výstavy v Novej synagóge (a časť v Považskej galérii umenia). Vernisáž oboch je vo štvrtok 28. 6. 2012 o 18.00 a budú otvorené počas festivalu, denne od 10.00 do 18.00.

FREJM BAJ FREJM
Frejm baj frejm je súborom animovaných videí, multimediálnych diel a inštalácií 17 výtvarných umelcov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Rakúska a Mexika, ktorí vo svojej tvorbe využívajú médium animácie, ale nie sú primárne určené na premietanie v kine. Zámerom je vytvoriť paralelu k animovaným filmom prezentovaným v rámci festivalu Fest Anča, porovnať odlišný prístup filmového a výtvarného umenia pri použití toho istého média. Ak je animácia prezentovaná v galerijnom priestore, stávajú sú aj vlastnosti média jedným z komunikačných prostriedkov, prezentuje sa ako koherentné umelecké dielo prepájajúce technologickú a ideovú stránku. Výtvarní umelci analyticky pracujú s vlastnosťami animácie, ako je napríklad časová náročnosť pri jej výrobe, rukodielnosť, kontrast kolektívnej práce oproti individuálnemu autorskému prístupu, technologický postup, možnosť apropriácie výtvarného štýlu z určitého obdobia dejín umenia či mimoumeleckého vizuálneho jazyka. Rovnako komunikuje s divákom aj spôsobom inštalácie v priestore galérie, kde narúša lineárnosť audiovizuálneho diela cyklickým opakovaním, viackanálovou projekciou, interaktivitou, experimentovaním s naráciou. Preto najvhodnejšia forma prezentácie animácie vo výtvarnom umení je priestorová inštalácia, v ktorej autor citlivým zvážením vzťahov jednotlivých jej častí zdôrazní výpovednú hodnotu a súvislostí v priestorovej hierarchií všetkých prvkov. Slobodne určí choreografiu pohybu diváka priestorom, a tým aj spôsob jeho vnímania a mieru pozornosti, ktorú určí každému z vystavených prvkov diela.

Vystavujúci umelci: Tomáš Bujňák, Katarína Caková, Carlos Carmona Medina, Filip Cenek & Tereza Sochorová, Lucia Černeková & Peter Luha, Oto Hudec, Kveta Kazmuková, Daniela Krajčová, David Možný, Ján Pfeiffer, Mikuláš Podprocký , Pavel Ryška, Veronika Schubert, Matej Smetana, Eszter Szabó, Martin Tomori, Tamás Waliczky.
Kurátorka: Daniela Krajčová

KINEČKO VYSTAVUJE: RICHARD LOSKOT
Časopis Kinečko spredstavuje svoj „horúci tip“ z oblasti vizuálneho umenia – Richarda Loskota, ktorý vstúpi so svojou najnovšou inštaláciou do centrálneho priestoru synagógy. Inštalácia pracuje s prvkom času, priestoru a svetla. Vertikálny kolobeh svetla a rytmizovaného času bude animovať monumentálny objem kupoly synagógy.
Český umelec Richard Loskot (1984) sústredene rozkrýva rôzne aspekty súčasného technologického sveta. Jeho tvorba sa pohybuje v rozpätí od zvukových inštalácií, cez rôzne simulácie prírodných javov – či už biologického rastu, alebo vesmírnych zvukových a svetelných podmienok, až po reflexiu civilizačných výdobytkov, ako je rádiová komunikácia alebo zdanlivo jednoznačný pozemský spôsob merania času. Napriek technologickému zameraniu prekvapia inštalácie Richarda Loskota svojou estetickou intuíciou a premyslenou prácou s konkrétnym priestorom. Ich zmyslové pôsobenie je niekde na rozhraní sci-fi a hĺbavej metafyziky.
Už niekoľko rokov pravidelne vystavuje samostatne, ako napríklad v pražských galériách Umakart a Jelení, alebo brnianskom 4AM. Zúčastnil sa tiež viacerých prestížnych výberov súčasného umenia na spoločných výstavách, ako napríklad na VI. Zlínskom salóne mladých, alebo medzinárodnej výstave mediálneho umenia Remake. Je jedným z finalistov tohtoročnej Ceny Jindřicha Chalupeckého.
Kurátorka: Katarína Gatialová

Prezentácia Richarda Loskota na Fest Anči nadviaže na predchádzajúce aktivity časopisu Kinečko v oblasti vizuálneho umenia – pravidelnú rubriku o vizuálnom umení Poza kino a minuloročnú výstavu Jana Žalia a Petra Kocourka v Bratislave. Zvuková inštalácia v synagóge je tiež upútavkou na samostatnú výstavu Richarda Loskota v auguste 2012 v žilinskej galérii Plusmínusnula.

 

7463565910_911a296fda_b 7463567584_4c222e92ac_b

7463580790_ccc5b8e00f_b