Ako vznikala Biblia?

 

Na Vianoce patrí kniha. Aká? To je jedno! Ale typicky napríklad Biblia. Aj keď Biblia nie je ani tak kniha, ako skôr knižnica staroveku.

diskusia Fedora Blaščáka s teológmi Františkom Ábelom a Jozefom Jančovičom
nedeľa 16. 12. 2018, 18.00, kaviareň / zimná modlitebňa
vstup voľný

Ako vznikala Biblia? Kedy sa jej text uzavrel a kanonizoval? Aké reakcie vyvolala Biblia u vzdelaných Grékov v neskorej antike? V akých jazykoch sa písala? Ako sa prekladala a ako sa šírila? Ako sa menili prístupy k interpretácii a pravdivosti biblických podobenstiev a príbehov?

Dozviete sa na predvianočnej diskusii s evanjelickým teológom a popredným slovenským biblistom prof. Františkom Ábelom, PhD. a katolíckym kňazom a teológom Mons. ThDr. Jozefom Jančovičom, PhD. Otázky a otázniky prinesie aj moderátor Fedor Blaščák.