Slovutný pán prezident: Listy Jozefovi Tisovi

Jediná nádej. Posledná záchrana. Dobrý otec. Aj takýmito slovami sa obracali mnohí slovenskí Židia vo svojich listoch na prezidenta vojnového Slovenského štátu Jozefa Tisa. Očakávali od neho záchranu, milosť, pomoc v ťažkých chvíľach, do ktorých sa dostali po vydaní rozsiahlych protižidovských zákonov. Listy začínali oslovením: „Slovutný pán prezident…“, čo je zároveň tematický názov novej knihy vydavateľstva Absynt.

Reportéri v prvej línii – diskusia vydavateľstva Absynt s autorkou Madeline Vadkerty a historikom Ivanom Kamencom
štvrtok 9. 7. 2020, 19.00

vstupné 3,00€ / študenti, seniori, … dobrovoľné
online v predpredaji na tootoot.fm alebo v hotovosti na mieste

Americká výskumníčka Madeline Vadkerty objavila v Slovenskom národnom archíve plné škatule takýchto listov a rozhodla sa pátrať po ďalších osudoch ich pisateľov. Tieto malé dejiny z rokov 1939 – 1944 spracovala v knihe Slovutný pán prezident s podtitulom Listy Jozefovi Tisovi.

„Madeline Vadkerty posunula naše vnímanie a poznávanie procesu holokaustu do novej, u nás dodnes takmer neznámej roviny. Výsledky jej práce patria do kategórie tzv. malých dejín. To znamená, že sa nevenuje problematike holokaustu na Slovensku len v jeho „horných poschodiach“, teda na úrovni oficiálnej vládnej politiky, ale sleduje individuálne osudy a pohnútky jednotlivcov, ktorí sa listami obracali na prezidenta Jozefa Tisa, aby ich oslobodil, teda, aby im udelil výnimku spod krutých dôsledkov protižidovského zákonodarstva,“ píše popredný slovenský historik 20. storočia Ivan Kamenec, ktorý bude ďalším hosťom diskusie.

Aké osudy postretli pisateľov týchto listov? O čo v nich žiadali? Kto vôbec mohol získať výnimku? Madeline Vadkerty nám odkrýva tragické príbehy a popritom nás sprevádza aj svojím výskumom, a tak sa celkom prirodzene stávame svedkami otvárania nezahojených bolestivých rán našej nedávnej histórie.

Moderátorom diskusie bude riaditeľ Považského múzea v Žiline Michal Jurecký.

– –

Diskusia je súčasťou putovného festivalu reportážnej literatúry Reportéri v prvej línii, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Uvedenie knihy bolo v marci odložené kvôli karanténnym opatreniam.

Madeline Vadkerty na fotke Andreja Bána.