Anténa Works! Online marketing pre kultúrne organizácie

 

Hostíme tretí zo série putovných workshopov Anténa WORKS! určených pre operátorov kultúrnych organizácií, ktoré organizuje Anténa – sieť pre nezávislú kultúru v spolupráci a s podporou Goetheho inštitútu Bratislava a Fondu na podporu umenia.

workshop
sobota 25. 11. 2017, 9.00 – 18.00
registračný poplatok: 30,00 €
registračný formulár: http://bit.ly/2xp0llt

Kultúrne organizácie sa častokrát potýkajú s problémami v oblasti marketingu, tvorbe kampaní, či oslovovaní nového publika. Oproti firmám a organizáciám zo ziskového sektora majú na túto sféru väčšinou málo ľudských a finančných zdrojov. Online marketing môže byť pre kultúrne organizácie účinným nástrojom, ktorý im umožní efektívne využívať vlastné zdroje a pritom osloviť čo najširšie publikum.

Workshop povedie Marek Šulík, strategy director z marketingovej agentúry Visibility zameranej na online marketing a vzdelávanie.

Otázky a témy na ktoré budeme hľadať odpovede počas workshopu:
– Ako si vytvoriť obsahovú stratégiu na Facebooku
– Ako spoznať svoju cieľovú skupinu
– Aký obsah zdielať na Facebooku a ako vyhodnocovať jeho úspešnosť
– Aké nástroje mi pomôžu pri tvorbe a zdieľaní obsahu
– Ako promovať obsah pomocou platenej reklamy
– Ako inzerovať v sieti AdWords pomocou Google Grants určené pre neziskové organizácie