Daniela & Linda Dostálková: Claws not made to shake hands with

 

Nerovnosť druhov, nežiadúca divokosť prírody a tiež dôsledky romantizovanej asociácie žena-príroda v západnej kultúre patria k problémom, ktoré Daniela & Linda Dostálkové predstavujú vo svojej debutovej sólovej výstave na Slovensku nazvanej (v preklade) Pazúry, s ktorými si nepotrasieš rukou. Výstave, ktorá by z ich pohľadu mohla fungovať aj ako aktivistická kampaň. Sestry-umelkyne sa v posledných rokoch zaoberajú post-humanistickými otázkami, ktorú sú úzko spojené so súčasnou obrazovou reprezentáciou v súvislosti s hnutím welfare (za práva zvierat). Dlhodobo skúmajú stratégie existujúcich kampaní a vizuálny jazyk, ktorý aktivisti používajú. Výstava je zámerne zostaveným celkom, ktorý poskytuje divákovi čo najotvorenejšiu interpretáciu. Hovorí o formách nadvlády alebo o záujme a opatere, odmieta prírodný dualizmus aj patriachálny model myslenia a kultúry.

výstava, 3. 6. – 5. 7. 2020
streda – nedeľa, 13.00 – 19.00
vstupné: 3,00€ / študenti a seniori dobrovoľné
(v hotovosti na mieste alebo bezhotovostne online na tootoot.fm)

Daniela a Linda Dostálkové fungujú paralelne ako umelecké duo. Obe sestry pôsobia od roku 2016 aj ako kurátorky v PLATO Ostrava. Zastupuje ich varšavská galéria Piktogram. Daniela študovala v rokoch 2004-2006 nové médiá na Akadémii výtvarných umení vo Varšave a v roku 2006 absolvovala ateliér fotografie na Univerzite J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Linda bola od roku 2015 rezidentkou postgraduálneho programu na Jan van Eyck Academy v Maastrichte a v rokoch 2013-14 študovala na Werkplaats Typografie v Arnheme. V roku 2003 absolvovala scénografiu na JAMU v Brne.
www.dostalkova.com

Post-humanistické otázky venujúce sa zobrazovaniu a ochrane živočíšnych druhov sú v ich práci signifikatné. Tému otvorili napríklad vo výstave Heroic vs. Holistic (2017, Plato) v podobe erotickej eko-drámy. Výstava ponúklad post-romantický pohľad na ekológiu z pohľadu obidvoch etík. Vo videoinštálacii Acid Rain & The Labours of Hercules: Capture Slay Obtain Steel (2017) sa tiež zamerali na profesné emočné “strádanie” ekologických pracovníkov, nazvali ho “environmentálnym žiaľom”. Ďalšie video Invasive Species (2018) predstavovalo univerzálnu ideu rovnosti všetkých živočíšnych druhov. Minulý rok v sólových výstavách nazvaných Kampaň a old sinne /reneweth shame sledovali nestabilné pozície necharizmatických druhov a žien v spoločnosti a hľadali medzi nimi prepojenia, v ktorých sa mobilizujú a ukazujú, aké dôsledky má ľudské delenie prírody na peknú a škaredú. V roku 2018 vydali v londýnskom vydavateľstve InOtherWords knihu Hysteric Glamour, ktorá sa zaoberá nutnosťou autentického uchopenia starostlivosti o prírodu, ktorá vyžaduje našu pozornosť.

– –

Výstavu realizujeme vďaka podpore z verejných zdrojov od Fondu na podporu umenia, s dopravou diel z Prahy nám pomohlo České centrum Bratislava a s prevádzkou Novej synagógy nám v ťažkých časoch pomáhajú Nadácia Orange a Nadácia Tatra banky. Ďakujeme!

Bulletin k výstave na stiahnutie v pdf:
Daniela & Linda Dostálková: Claws not made to shake hands with

Daniela a Linda Dostálkové: Claws Not Made to Shake Hands With, 2020, séria fotografií, 70 x 100 cm

Daniela a Linda Dostálkové: Claws Not Made to Shake Hands With, 2020, séria fotografií, 70 x 100 cm

Daniela a Linda Dostálkové: Claws Not Made to Shake Hands With, 2020, séria fotografií, 70 x 100 cm

– –

Fotografie Daniely Dostálkovej z výstavy nájdete na www.flickr.com/novasynagoga.

Daniela a Linda Dostálkové