Franz Milec: Made in America

 

Na tri dni sa naše rezidenčné Sngg studio pri hlavnom vstupe stane opäť galériou a počas vianočného Malého trhu 2019 sem môžete zájsť na výstavu.

výstava v Sngg studio
piatok 6. 12. 2019, 17.00 otvorenie
sobota a nedeľa 7. – 8. 12. 2019, 10.00 – 19.00
vstup voľný

Franz Milec (*1993, Žilina) je multimediálny umelec a čerstvý absolvent Centra audiovizuálnych štúdií Akadémie múzických umení v Prahe. Vo svojej práci často experimentuje s vnímaním a telesnosťou, pričom sa zameriava na súčasnosť, v ktorej sa ľudské audiovizuálne pole úplne skomercializovalo a spolitizovalo. Jeho diela majú tendenciu recyklovať prvky blockbusterovej kinematografie a využívajú trópy sci-fi diel, no zároveň obracia ich spektákel naopak, aby vytvoril nečakane meditatívne zážitky. Jeho tvorbu môžeme vnímať ako špekuláciu o budúcnosti sveta, aj ako vstup do alternatívnych realít, ktoré bežne môžeme okolo seba vidieť, ale nevšímame si ich.

Made in America
Dátová veda už dávno nie je len o štatistikách. Dátoví vedci pomohli uskutočniť množstvo našich sci-fi snov. Dali sme im neobmedzený prístup k našim túžbam, a tak vytvorili svety, prispôsobené našim potrebám. Súčasne nás tým uväznili vo svojich strojoch. Ako opatrovníci a tlmočníci pravdy, ktorá sa zjavuje v dátach, stali sa novodobou elitou, ktorá sa vyznačuje bezprecedentnou pozíciou moci. Niektorí jej členovia sa síce usilujú zabezpečiť rozsiahle zdieľanie digitálnych zdrojov a vytvoriť transparentnejšiu spoločnosť, vedomé konanie mnohých však naopak vyústilo do globálnych katastrof, škandálnych únikov dát a ovplyvňovania politických hier. Sú vďaka tomu Dátoví vedci zloduchmi súčasnosti? Čo ak sa sami tiež stali nástrojmi manipulácie, bez ohľadu na to, aké boli ich zámery?
Franz Milec, ako občan stredoeurópskej nárazníkovej zóny, reflektuje súčasný svetový poriadok, dozorovaný Spojenými štátmi. Preberá úlohu jedného z virtuálnych ničiteľov tohto poriadku a komentuje koniec americkej hegemónie. Jeho práca tematizuje dátovú politiku, pričom Milec vo viacerých prácach zhromažďuje dáta z otvorených zdrojov, senzorov a komerčných programovacích aplikácií a spracováva ich nástrojmi Dátových vedcov. Autor tiež využíva herné prostredie Unity3D, ktoré mu umožňuje opakované prežívanie morbídnych scenárov, ale i hľadanie nových stratégií mediálneho odboja. Výsledky bádania prezentuje vo viacerých médiách – video, film, generatívne umenie. Inšpirácia pre jednotlivé diela pochádza primárne z hollywoodskej blockbusterovej kinematografie a béčkových sci-fi filmov, ale aj z historických prístupov k umeniu, založených na zbere a prezentácii dát, najmä v štrukturálnom filme a v americkom umení polovice 20. storočia (napr. Sunset Strip, Ed Ruscha).

Franz Milec: Abstract Horror, 2019

Franz Milec: Abstract Horror, 2019