Stano Filko v Žiline #3: V teórii a praxi

Po generačných súpútnikoch prídu zase mladší sympatizanti Filkovho diela – teoretik a historik umenia Daniel Grúň a vizuálny umelec Martin Vongrej.

prednáška, diskusia, večera
nedeľa 29. 5. 2016, 17.00
galéria Plusmínusnula/ Nová synagóga
Tretie stretnutie o jednom z našich najvýznamnejších umelcov 20. storočia, ktorého výstavu pripravujeme na koniec roka.
Súčasťou bude opäť inštalácia jedného Filkovho diela (iba na jeden večer).
Aj občerstvenie a víno – vďaka večeri vydržíme rozprávať a počúvať dlhšie a celému stretnutiu to prináša iný rozmer. Rezervujte si svoje miesto emailom na info@novasynagoga.sk, aby sme vedeli navariť akurát.
Vstup je voľný vďaka podpore Fondu pre umenie, ale na občerstvenie vás požiadame o dobrovoľný príspevok.

Tí, ktorí sa zúčastnia všetkých šiestich stretnutí počas roka 2016, získajú od Fedora Blaščáka jedno originálne dielo od Stana Filka. V lete si dáme pauzu, ďalší termín je nedeľa 16. 10., posledným bude medzinárodné sympózium a workshop Ako spraviť výstavu Stana Filka, keď už nežije 7. – 11. 12. 2016 , počas ktorého budeme inštalovať výstavu. Jej vernisáž bude v nedeľu 11. 12. 2016 o 17.00.

Stano Filko, projekt na papieri, okolo roku 1967 (Foto: Zbierka Linea)

Stano Filko, projekt na papieri, okolo roku 1967 (Foto: Zbierka Linea)

filko03_vongrej

Martin Vongrej, záber z inštalácie, Manifesta 8, Murcia, 2011