Pozývame na sympózium (8. – 11. 12. 2016) a výstavu (11. – 23. 12. 2016). Obe podujatia prepája postava Stana Filka a budeme na nich pracovať filozoficky aj fyzicky. Rozoberať sa bude otázka: Ako robiť retrospektívnu výstavu umelcovi, ktorý po sebe zanechal dielo vo forme individuálnej mytológie? A fyzicky budeme popritom inštalovať Fragment výstavy Stana Filka. K tomu sme prizvali štyroch mladších umelcov a ďalších asi desať hostí. To všetko sa deje verejne, takže sa môžete zúčastniť aj vy. Každý podľa svojich schopností a možností.

 

Fragment výstavy Stana Filka v Žiline

 

Nechcel a ani to nemohol byť kompaktný kurátorský projekt. K dispozícii sme mali iba diela od súkromných zberateľov, ich výber bol viac menej náhodný a spolu tvoria zanedbateľný výsek Filkovej tvorby. Hľadali sme spôsob ako tento deficit premeniť na výhodu a výstavu sme napokon skoncipovali podľa princípu deposit on displayNovozrekonštruovaný interiér Novej synagógy sme v zásade použili ako taký veľkolepý sklad.

Diela boli umiestnené samostatne na stoloch usporiadaných do radov v jednej horizontálnej línii bez akejkoľvek výstavnej architektúry. Všetky tam boli spoločne, no pritom každé za seba. Spôsob inštalácie takto reagoval aj na fenomén “roztratenosti” Filkovho diela. Všetky veci sme kvôli prachu zo staveniska museli prikryť fóliami. Návštevník si ich mohol jednotlivo odkrývať a výstava sa tak pre ňho stala ponukou, aby si vybral a zapojil sa.

Odpoveď na našu otázku “Ako spraviť výstavu Stana Filka, keď nežije?” sme predbežne uzavreli presvedčením, že musí existovať aj viac efemérny spôsob ako spraviť veľkoformátovú retrospektívu. A s týmto presvedčením sa dá ako súčasť výstavy vnímať aj celoročná séria stretnutí a podujatí, na ktorých vystupovali:

– –  experti a znalci (historici umenia a teoretici)

– –  svedkovia a pamätníci (generační súputnici a umelci)

– –  renegáti a konvencionalisti (kurátori, ktorí pracujú s dielami Stana Filka neortodoxným spôsobom a takí, ktorí to robia ako obvykle).

Všetky vystúpenia sme dôkladne zdokumentovali a postupne zverejňujeme. Okrem toho sme iniciovali vznik originálnych textov od Monogramistu T.D., Ivana Štípalu a Martina Vongreja, ktoré tiež publikujeme (viď nižšie). S dovolením autora publikujeme slovenský preklad štúdie Daniela Grúňa o ideológii Bieleho priestoru.

Okrem diel Stana Filka boli na výstave aj práce štyroch mladších umelcov – Martina Vongreja, Andrása Cséfalvaya, Františka Demetera a Jána Gašparoviča, ktorých sme prizvali s naširoko otvoreným zadaním nejako okomentovať dielo Stana Filka. A tak, metódou kolektívnej tvorby, vznikol FRAGMENT VÝSTAVY STANA FILKA V ŽILINE.

Otvorenie sa uskutočnilo v nedeľu 11. 12. 2016 v čase medzi 17.00 – 19.00
Otváracia performancia o 17:00 podľa predlohy Stana Filka: Venuša vo farbách čakier
Trvanie výstavy: do 23. 12. 2016, otvorené bolo v pondelok až piatok v čase 12.00 – 17.00
Vstup bol voľný.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompletnú fotogalériu si môžete pozrieť na našom Flickri: Fragment výstavy Stana Filka v Žiline Autorom fotografií je Richard Kohler.

Ak je život umelca dielom a jeho dielo životom, ako robiť výstavu takému človeku, ak už nežije? To je naša základná otázka pre sympózium, na ktorom vystúpia kurátori, historici a priatelia Stana Filka a spoločne sa ju pokúsime objasniť.

 

Ako spraviť výstavu Stana Filka, keď už nežije?

 

 


 

8. 12. 2016 – štvrtok

11.00
Fedor Blaščák a Christian Kobald: Ako spraviť Filkovi výstavu z toho, čo tu je? (rozhovor)

 

14.00
Fedor Blaščák a Mira Keratová: Ako spraviť Filkovi výstavu z toho, čo tu je? (rozhovor)

 

16.00 Vít Havránek: Kniha ako retrospektíva? (skype talk)

 

9. 12. 2016  – piatok

11.00
Boris Ondreička: Retrospektíva vs. mýtotvorba. (Koller je v MUMOKU. Čo by mohlo byť s Filkom?) (skype talk)

 

13.00
Čítanie z listov Stana Filka

 

17.00
Aurel Hrabušický: Stano Filko a U.F.O. – umenie fantastického odhmotnenia (prednáška a diskusia)

 

10. 12. 2016 – sobota

13.00
Dušan Brozman: Biely priestor a fotografia. K Filkovým dalším únikom do absolútna. (prednáška a diskusia)

 

15.30
Jan Verwoert: Totality and the exhibition (videoprednáška)

 

 


 

Ak by ste sa chceli ponoriť do témy hlbšie, prezrite si dokumentáciu našich doterajších aktivít, ktoré sme v tejto súvislosti v roku 2016 realizovali Doteraz sme zorganizovali 4 diskusné stretnutia. Začali sme biografiou Stana Filka (Fedor Blaščák, Mira Keratová), potom na ňho spomínali jeho generační súputnici (Ján Zavarský, Rudo Sikora a Dezider Toth), následne sme si vysvetľovali jeho kľučové dielo (Daniel Grúň a Martin Vongrej) a napokon sme po anglicky hodnotili pokusy o re-etablovanie Stana Filka v pomeroch súčasnej umeleckej prevádzky (Christian Kobald).

1.

2.

3.

4.

 


 

Stanovi Filkovi a Júliusovi Kollerovi bolo venované aj jedno vydanie relácie Chrobák v hlave na Rádiu FM. Fedor Blaščák s Aurelom Hrabušickým a Danielom Grúňom v nej rozoberali širšie kultúrne a historické súvislosti nástupu generácie slovenských neoavantgardistov v 60tych rokoch. V druhej časti sa zhovárali viac o vzťahu Filko-Koller. Vypočujte si záznam z archívu:

 

Záznam relácie Ateliér so Stanom Filkom, ktorá vznikla okolo roku 2006 pre rádio Devin. V ich archíve dnes už žiaľ nie je dostupná. Vypočujte si záznam:

 


Pozrite si fotoreport zo sympózia a inštalovania Fragmentu výstavy Stana Filka na našom Flickri:  Ako spraviť výstavu Stana Filka, keď už nežije? Autorom fotografií je Marek Jančúch.

Autormi koncepcie a hlavnými organizátormi podujatí sú Fedor Blaščák, Christian Kobald a Marek Adamov. Špeciálne chceme poďakovať všetkým súkromným zberateľom, ktorí nám pre výstavu zverili svoje poklady.

V roku 2017 plánujeme z tohto projektu vydať publikáciu, ktorá bude zachytávať kľúčové pasáže z diskusií, texty prednášok, eseje a fotodokumentáciu výstavy aj procesu, ako vznikala.

Za podporu ďakujeme:
Nadácia ERSTE, Viedeň
Fond na podporu umenia, Bratislava