Vyúčtovanie verejnej zbierky 1. 8. 2016 – 29. 6. 2017

Napriek tomu, že verejná zbierka nebola hlavným zdrojom financovania obnovy našej unikátnej pamiatky, bola dôležitým prvkom rekonštrukcie, pomohla zapojiť širokú verejnosť a okrem podpory konkrétnych vecí na stavbe vytvorila okolo Novej synagógy veľkú komunitu podporujúcich ľudí – všetkých ľudí, ktorí nás podporili v rokoch 2011 – 2017 nájdete medzi nesmrteľnými. Všetky peniaze, ktoré sme získali, sme aj transparentne použili – v tomto článku nájdete vyúčtovanie výnosu verejnej zbierky od augusta 2016 do júna 2017.

Číslo verejnej zbierky: 000-2016-020160
Dátum konania zbierky: 01. 08. 2016 – 29. 06. 2017
Spolu sa vyzbieralo: 30 440,81 €
Spôsob získania hrubého (celkového) výnosu zbierky: Z povolených foriem zbierania sme využili formu dobrovoľných príspevkov na účet zbierky SK38 1100 0000 0029 2289 0053
Hrubý (celkový) výnos zbierky: 30 440,81 €
Náklady spojené s konaním verejnej zbierky: 0,00 €
Čistý výnos zbierky: 30 440,81 €

Prehľad použitia čistého výnosu zbierky:

 • účel použitia – identifikácia dokladu a dodávateľ – suma EUR
 • servis plynovej kotolne – FA 30/2016 Frantisek Syrovec – 438.00
 • stavebný materiál – FA 1790000180 Stavebniny DEK s.r.o. – 899.40
 • stavebný materiál – FA 1790000193 Stavebniny DEK s.r.o. – 217.36
 • elektroinštalácia – FA 20170021 Valentin Vozar – 693.78
 • oprava omietky – FA 022017 Peter Marcis – 4769.00
 • čistenie kanalizačného potrubia – FA FA-054/17 Peter Lacko – 136.08
 • stavebné práce – FA 03/2017 Peter Marcis – 373.00
 • oprava kúrenia a kotolne – FA 07/2017 Frantisek Syrovec – 864.00
 • preprava dlažby – FA 20170254 Ing. Bilkova Vlasta – MKV TRANS – 816.00
 • preprava dlažby – FA 20170277 Ing. Bilkova Vlasta – MKV TRANS – 816.00
 • preprava dlažby – FA 20170348 Ing. Bilkova Vlasta – MKV TRANS – 816.00
 • preprava dlažby – FA 20170353 Ing. Bilkova Vlasta – MKV TRANS – 816.00
 • stavebné práce – FA 1700162 ALLESMONT, s.r.o. – 193.20
 • stavebné práce – FA 2017/6 Michal Toth – 852.00
 • stavebné práce – FA 2017/6 Pavel Toth str. – 912.00
 • stavebné práce – FA 2017/6 Stefan Danis – 912.00
 • projektová dokumentácia – FA 20170005 Ing. Michal Sirotiak – 1600.00
 • stavebný materiál + práce – FA 09/2017 Frantisek Syrovec – 228.00
 • servis kúrenia – FA 1020171038 MC Servis, s.r.o. – 372.00
 • dodávka, montáž osvetlenia – FA 201705090 Ing. Miroslav Mularcik – MOVYROB – 667.16
 • stavebný materiál – FA 1800015896 Stavebniny DEK s.r.o. – 447.22
 • montáž bezpečnostných zariadení – FA 10180003 Marek Martos – MM KOVO – 594.00
 • stavebný materiál – FA 1800019491 Stavebniny DEK s.r.o. – 431.20
 • stavebné práce – FA 02/2018 Peter Marcis – 3294.00
 • stavebný materiál – FA 1800026759 Stavebniny DEK s.r.o. – 93.33
 • stavebný materiál – FA 8900094 KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. – 93.48
 • výroba, montáž mreží – FA 10180002 MM KOVO s.r.o. – 372.00
 • stavebný materiál – FA 1800029873 Stavebniny DEK s.r.o. – 31.35
 • elektroinštalácia – FA 00000040 Valentin Vozar – 790.19
 • stavebné práce – FA 03/2018 Peter Marcis – 3780.00
 • stavebný materiál – FA 8900150 KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. – 215.72
 • stavebné práce – FA 05/2018 Frantisek Syrovec – 357.60
 • stavebný materiál + práce – FA 8/2018 Frantisek Syrovec – 1734.00
 • stavebný materiál + práce – FA 00000054 Valentin Vozar – 231.91
 • stavebné práce – FA 04/2018 Peter Marcis – 583.83 (použitá časť celkovej sumy 2100.00)
 • Suma spolu 30440.81 €

Vyúčtovanie sme zaslali na Ministerstvo vnútra SR, ktoré nám zbierku povolilo. Prílohou vyúčtovania sú aj fotokópie výpisov z účtu a doklady preukazujúce použitie čistého výnosu zbierky (faktúry).