Verejné záchody zo zlata? Ekonomika a hospodársky vývoj v Československu v rokoch 1960 – 1970

 

60. roky v Československu sa niesli v znamení mierneho politického uvoľnenia a kultúrnej renesancie – prekvitala literatúra, film, výtvarné umenie aj divadlo a hlavne preto sa na toto obdobie často spomína ako na „zlaté časy“ komunistického režimu. Ako však vtedy fungovala republika ekonomicky?

diskusia Fedora Blaščáka s historikom Jiřím Sukom
pondelok 20. 5. 2019, 18.00 v kaviarni
vstup voľný

Ako sa prejavovala transformácia kapitalisticky vyspelého československého hospodárstva v medzivojnovom období na model centrálne plánovanej socialistickej ekonomiky po roku 1948? Ako fungovalo zásobovanie obyvateľstva? Ako rástli ceny a aké boli mzdy? Mali generačne silné povojnové ročníky kde bývať? Ako fungovalo skolektivizované poľnohopodárstvo? Do akej miery ovplyvňovali politický vývoj v krajine hospodárske problémy?

O ekonomike ako prevádzkovej pravde, o reformách a snahe komunistov ponúknuť ľuďom materiálne lepší svet v 60. rokoch budeme hovoriť s popredným českým historikom Jiřím Sukom z Ůstavu pro soudobé dějiny Akadémie vied ČR.

Podujatie sa koná v rámci projektu “Prelomový rok 1968: Československo a Európa”, ktorý bol podporený z programu Európa pre občanov (podprogram: Európska pamäť). Projekt realizujeme v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.