DIVIDED WE FALL, Michal Moravčík

UNITED WE STAND, Michal Moravčík – Stredoslovenská galéria Banská Bystrica, 14. 12. 2018 – 31. 3. 2019

 / DIVIDED WE FALL, Michal Moravčík – Nová synagóga Žilina, 21. 12. 2018 – 10. 3. 2019

– – –

V byte, kde som vyrastal, sme mali detskú izbu a chodbu zariadené sektorovým nábytkom UNIVERSAL, ako i väčšina našich známych a susedov. Denne som prechádzal do detskej izby popod „víťazný oblúk“, zostavu, ktorú vymyslela moja mama. Chcel som oceniť paradoxný „víťazný“ modernistický koncept, ktorý je v pozadí idey dostupnosti a praktickosti. Svoj zámer som jednoho dňa nakreslil na papier, ktorý som nechal náhodou na kuchynskom stole. V skici sa chodbová zostava zmenila na vyhliadkový víťazný oblúk pre ľudí, bolo tam jasne vidieť človeka, ktorý stojí na UNIVERSALe ako na vyhliadke. Mama mi do skice dopísala: „Urob to! Nepoznám ťa!“. Dnes na jeho mieste stojí vešiak z IKEY.

výstava v centrálnom priestore
vernisáž v piatok 21. 12. 2018, 18.00
výstava potrvá do 10. 3. 2019, streda – nedeľa, 13.00 – 19.00

Divided We Fall je druhou časťou výstavy United We Stand, ktorá paralelne prebieha v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Ide o retrospektívny formát výstavy Michala Moravčíka in memoriam s cieľom predstaviť prvý základný výskum celoživotnej tvorby tohto dôležitého slovenského umelca strednej generácie. Monografický rámec je však do istej miery poňatý autorsky kolektívne, s čím korešpondujú aj názvy oboch častí (podľa Moravčíkovho diela By Uniting We Stand, By Dividing We Fall / „Držíme spolu, ak prestaneme – padneme“ z roku 2005).

Mišove Moravčíkove diela v Žiline a Banskej Bystrici inštalujú, interpretujú a vytvárajú i dokončujú (v prípade nezrealizovaných) jeho priatelia a supútnici, umelci a kurátori Dalibor Bača, František Demeter, Tomáš Džadoň, Jana Kapelová, Mira Keratová, Marold Langer-Philippsen, Svätopluk Mikyta, Lucia Nimcová, Martin Piaček, Ivana Rumanová.

Spoluautorom výstavy v Novej synagóge je Dalibor Bača, ktorý vybrané Mišove diela reinterpretuje a púšťa sa do autorského dialógu s nimi. 

kurátorka výstavného projektu: Mira Keratová
architektúra a koncept výstavy v Žiline: Dalibor Bača
kurátorská spolupráca v Žiline: Ivana Rumanová
vizuál: Ján Šicko
produkcia výstavy v Žiline: Dušan Dobiaš, Marek Adamov, Marek Martoš, Peter Marciš a kol.

Michal Moravčík (1974 – 2016) študoval na VŠVU v Bratislave sochárstvo v ateliéri Jozefa Jankoviča. Neskôr sa posunul z figuratívnych východísk k diskurzívnej tvorbe a od klasickej sochy k priestorovým a interaktívnym inštaláciám, v ktorých stále zohľadňoval mierku figúry, len ju nahradil divákom. Často pracoval s nájdeným materiálom a jeho kontextom. Zvlášť sa zaujímal o readymade a retroestetiku z dôb štátneho socializmu, ako aj o každodenne používaný bytový priestor a ním osobne zažívané prostredie panelákového bytu či sídliska. Pôsobil ako redaktor časopisu VLNA a dlhoročný pedagóg na PdF TU v Trnave, ako aj na FAVU VUT v Brne a VŠVU v Bratislave. Inicioval niekoľko vplyvných občianskych a umeleckých iniciatív, o.i. Akú sochu do mesta? (2006); Dvadsať rokov od nežnej neprebehlo (2010); Verejný podstavec (od 2010). Je držiteľom Ceny Oskára Čepana 2004.

Okrem angažovania v umeleckých a občianskych iniciatívach a učenia na umeleckých školách sa Michal Moravčík venoval vlastnej kritickej praxi, v ktorej tematizoval spoločenskú nerovnosť a prejavy nacionalizmu, manipulovania historickej pamäte a symbolických či pragmatických demonštrácií neoliberálneho ekonomizmu v zmätenej postsocialistickej dobe. Často pracoval miestošpecificky a vo svojej tvorbe sa zaoberal praktickými i teoretickými súvislosťami stredoeurópskeho urbanizmu, najmä osobitými historickými vrstvami nedokončených infraštruktúr či súčasných developerských zjednodušení. Z jeho záujmu o historicko-politický kontext vyplývala aj jeho kritika nacionalizmov, ktoré presakujú z politiky (úzko naviazanej na ekonómiu a ideológiu) do každodennosti. V tejto súvislosti často tematizoval flexibilitu dejín ako ich skrytú kontroverznú kvalitu, prinášajúcu stálu premenlivosť minulosti, usmerňovanej aktuálnou politickou propagandou a samozrejme dejinnými zvratmi.

Mišo Moravčík na Stanici Žilina-Záriečie v novembri 2014 na jeho akcii pod názvom Na miestnej úrovni.

Výstava vznikla v spolupráci so Stredoslovenskou galériou Banská Bystrica, s podporou Fondu na podporu umenia a Slovenskej národnej galérie.

Portfólio Michala Moravčíka nájdete na:
www.moravcik.sittcomm.sk

Viac sa o ňom dočítate napríklad v článku Jany Németh:
Michal Moravčík dôsledne hľadal svoju pravdu

Viac informácií o spoluautorovi výstavy Daliborovi Bačovi nájdete na:
www.daliborbaca.com