Dobrovoľníci vítaní – kto je dobrovoľník?

 

Michal Haľko, ktorého poznáme ako dobrovoľníka z Fest Anče alebo Žilinského literárneho festivalu, pozval na debatu do Synagógy niekoľko neziskoviek (Sytev, Go Space, Amnesty Internationa, Eduroma, …), aby ste s nimi mohli hovoriť o dobrovoľníctve a aktivizme.

diskusia – neformálne stretnutie
utorok 7. 11. 2017, 15.30 v zimnej modlitebni (kaviarni)

Čo robia pozvané organizácie a čo v nich robia dobrovoľníci? Aké boli očakávania (záujem, schopnosti, počet dobrovoľnikov) vs. skúsemosti s dobrovoľníkmi? Ako sa vyvíja dobrovoľníctvo, menia sa dobrovoľníci? Čo motivuje ľudí dobrovoľníčiť? Aké sú osobnostné predpoklady dobrovoľníka? Na základe čoho si vyberajú dobrovoľníkov neziskovky? Od akého veku môže byť človek dobrovoľníkom? Čo sa pritom môže naučiť?

Vstup voľný.

Viac info poskytne Michal Haľko – michal.halko.za.bs.il@gmail.com