Pavlína Fichta Čierna: Praktické úsilie byť niekde inde, nejako inak, niekedy inokedy

V našich životoch čelíme náročným situáciám a pri reálnych riešeniach sme prítomní. Snaha zmeniť okolnosti a popritom zachovať seba samého je súčasťou osobných stratégií ľudskej psychiky. Pavlína Fichta Čierna vo svojom diele uvažuje nad univerzáliami (ne)možnosti úniku a nutnosti prekonávania strachu.

Vernisáž v stredu 21. 1. 2015 o 18.00, výstava potrvá do ± 20. 2. 2015.

„Inou meditáciou – cez fyzický akt – skúmam hranice emocionálneho prenosu v gestách akcie a zároveň odovzdania sa, ako obraz vymaňovania sa zo situácií, s ktorými si síce musíme vedieť dať rady, ale nezvratne nám to uberá energiu. Hľadám a zároveň spochybňujem asociatívne spojenia, ktoré rezonujú v mnohých z nás.“

Pavlína Fichta Čierna sa zaoberá mediálnym umením a filmom. V jej práci sa primárne zameriava na príbehy a osudy ľudí, ktorí z rôznych dôvodov žijú na okraji spoločnosti. Zameriava sa na témy mimo záujmu médií, na mentálne postihnutých mužov a ženy, alebo ľudí žijúcich svoj vlastný život, ktorý sa neprispôsobuje pravidlám konzumnej spoločnosti. Zvolená téma sa odráža aj na formálnom prevedení diel – vizuálny jazyk diel Pavlíny Fichty Čiernej je priamočiary, strohý, prostý akýchkoľvek zbytočných ozdôb rozptyľujúcich divákovu pozornosť od prezentovanej témy, so silnými rysmi dokumentárnej tvorby.

Pavlína Fichta Čierna (*1967 Žilina) študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1987 – 1993). V roku 2002 získala Cenu Oskára Čepana. V rokoch 1995 až 2000 vyučovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (Katedra úžitkového umenia II. Ružomberok), a v rokoch 1997 až 2000 na Pedagogickom inštitúte Sv. Ondreja v Ružomberku. Na začiatku nultých rokov pracovala ako menežérka v Považskej galérii umenia v Žiline. V rokoch 2010 až 2013 bola internou doktorandkou na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Jej interdisciplinárna dizertačná práca s názvom Ľudská podmienka v situácii zlomu sa zaoberá adaptáciou jednotlivca na vhodné správanie v spoločnosti, a jeho umeleckej a kritickej reflexii. Pavlína Fichta Čierna aktuálne pedagogicky pôsobí na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičtsva na Žilinskej univerzite.

Poďakovanie
Andrej Capko, Eva Capková, Ivan Capko (pomoc s výberom skaly a zaistenie), Anton Čierny (kamera), Daniel Kozlík (zvuk), Peter Pikna (kamera), Otto Sedlák – Racional (tlač), Natália Zajačiková (fotografia), Zdenko Šimánek, Jana Brathová, Mária Radenová

Galériu Plusmínusnula nájdete v priestore informačného centra pri vstupnom schodisku do Novej synagógy na Hurbanovej ulici č. 11. Otvorená je v pracovné dni od 12.00 do 17.00 h. V iných časoch alebo v prípade, že je zatvorené, môžete volať Marekovi Adamovovi na tel. 0907 137 145 a dohodnúť si otvorenie.

Vstup voľný.

pavlina-fichta-cierna