Slavo Krekovič: Dystopium des Volkes

 

Algoritmická zvuková apokalypsa so syntetickou speváčkou a s neistým koncom je inšpirovaná vizionárskymi textami Cybernetic Culture Research Unit z 90. rokov a postupne narastajúcou vládou strojov nad spoločenským vývojom v akcelerujúcej situácii, kedy sa technológie stávajú novým náboženstvom. Podľahnúť s výčitkami? Bez nich? Alebo dokonca hrdinsky vzdorovať?

zvuková performance
štvrtok 24. 5. 2018, 20.00 na južnom balkóne
vstup voľný

O zodpovednosť za výsledok sa performer delí napoly so softvérom, generujúcim za pochodu komplexné procesy. Narastajúca zložitosť vzťahov medzi prvkami systému začína nielen presahovať možnosti ľudského vnímania, ale po prekročení určitej, ťažko odhadnuteľnej medze hrozí kolaps. Koncert experimentálnej hudby je sprievodnou akciou k výstave Dalibora Baču Definitívne nedokončené.

Slávo Krekovič je hudobník, zvukový umelec, muzikológ, kurátor a organizátor akcií experimentálnej hudby a nových médií ako napríklad festival Next.

slavo krekovic