Peter Szalay: Po utópiách. Pozostatky vertikálnych miest.

 

Plató v architektúre je plochou stavebne vyzdvihnutou nad terén dostatočne vysoko na to, aby z neho bol výhľad do krajiny. Je priestorom potenciálu, „zelenou lúkou“, plochou snažiacou sa redukovať svoj kontext, na ktorej sa môže odohrávať zdanlivo čokoľvek. Vo svojej horizontalite je plató priestorom rovnosti, súčasne však jeho vyzdvihnutie nad zem segreguje, je konštruktom modernej inžinierskej racionality, technoutopického sna o skrotení prírody. 

prednáška a komentovaná prechádzka mestom 
štvrtok 24. 5. 2018, 18.00
vstup voľný

Počas komentovanej prechádzky mestom s historikom a teoretikom architektúry a urbanizmu Petrom Szalayom (Oddelenie architektúry na ÚSTARCH SAV v Bratislave) sa pokúsime identifikovať pozostatky vertikálnych miest v Žiline a konfrontovať modernistické utopické vízie so súčasnosťou. Sprievodná akcia k výstave Definitívne nedokončené Dalibora Baču.