Symposion – Poézia a performancia

Dvojdňový festival k výstave Poézia a performancia. Východoeurópska perspektíva priblíži naživo vybrané témy z rozsiahleho projektu formou autorských čítaní, performancií, diskusií a filmových projekcií. Kurátori výstavy Tomáš Glanc, Daniel Grúň a Sabine Hänsgen uvedú premietenie Super 8 filmov z bývalého Východného Nemecka, diskusiu s chorvátskym básnikom Vladom Martekom, projekciu experimentálnych filmov Tomislava Gotovaca alebo čítanie poézie jedného zo zakladateľov moskovského konceptualizmu Leva Rubinštejna.

piatok a sobota / Friday & Saturday 2. – 3. 2. 2018
vstupné dobrovoľné / free entry

Program

Piatok / Friday, 2. 2. 2018
18.00
KauaiOo – performancia Príbuzenstva Moho (Zuzana Jasenková, Kristína Országhová, Magdaléna Scheryová)
/ KauaiOo – Kinship Moho performance

18.30
Mäso a kosti poézie – diskusia s Levom Rubinsteinom, moderuje Tomáš Glanc
/ Flesh and bones of poetry – discussion with Lev Rubinstein

20.00
Tomislav Gotovac: Anticipátor krízy – premietanie filmov a performancií s prednáškou Darka Šimičića
/ Tomislav Gotovac: Crisis Anticipator – screening of films and performances with lecture by Darko Šimičić

Sobota / Saturday, 3. 2. 2018
11.00
O pred-poézii – Vlado Martek v diskusii s Darkom Šimičićom a kurátormi výstavy (+ brunch)
/ On pre-poetry – Vlado Martek in discussion with Darko Šimičić and the curators (+ brunch)

14.00
Prednáška kurátorov výstavy – Tomáš Glanc, Daniel Grúň a Sabine Hänsgen
/ Curators´talk

16.00
Interpretačný raj s Príbuzenstvom Moho – prehliadka výstavy
/ The Paradise of Interpretation with Kinship Moho – quided tour through exhibition

18.00
Poézia a subkultúrny film – projekcia Super 8 filmov z bývalej NDR a prednáška Clausa Lösera
/ Poetry and subculture film – screening of Super 8 films from former DDR, lecture by Claus Löser

– –
Za podporu ďakujeme Fond na podporu umenia a Goethe-Institut Bratislava.

– –
Ak ste zďaleka a chcete v Žiline pomôcť so zľavneným obytovaním, napíšte na info@novasynagoga.sk a radi pomôžeme.

– –
Paralelne sa na Stanica Žilina-Záriečie konajú projekcie najlepších dokumentov z filmového festivalu Jeden svet, ktoré tiež odporúčame.

 

Dezider Tóth: Sneh na strome, 1970

– –

Darko Šimičić (1957) je zakladajúcim členom Tomislav Gotovac Institute v Záhrebe. Pracuje ako výskumník, organizátor a kurátor výstav.

Tomislav Gotovac (1937 – 2010) bol multi-žánrový umelec a dnes je považovaný za predchodcu umenia performance v bývalej Juhoslávii. Gotovac vyvinul pionierskske dielo v konceptualizme a v umení performance. Od 70. rokov Gotovac realizoval mnohé performancie vo verejnom priestore. Gotovacove diela sa týkajú viacerých prvkov celku, to jest jeho život, jeho ďalšie umelecké diela, politika, história jeho krajiny a predovšetkým filmy iných režisérov.

Vlado Martek (1951) je multimediálnym a konceptuálnym umelcom, básnikom a spisovateľom, jeho tvorba zahŕňa akcie, agitácie, kulisy, nástenné maľby, graffiti, texty o vlastnom umení a iných umelcov, tlače, mail art, sochy, poetické objekty, autorské knihy, inscenovanú fotografiu. Martekova tvorba je postavená proti dominantnej lyrickej paradigme európskej literatúry. Jedným z kľúčových pojmov pre Marka je pred-poézia, myšlienka, že poézia nie je hotová, ale spočíva skôr v básnikovi a procese písania. V rokoch 1975 až 1978 bol Martek členom neformálnej Skupiny šiestich umelcov.

Claus Löser (1962) je spisovateľ a tvorca Super-8 filmov, tiež pracuje ako kurátor, žurnalista a filmový historik. Je zakladateľom archívu ex. oriente. lux, ktorý je venovaný východonemeckému undergroundovému a experimentálnemu filmu.

Príbuzenstvo Moho (Kinship Moho) je kolektív, ktorého členkami sú Zuzana Jasenková, Magdaléna Scheryová a Kristína Országhová. Všetky tri túžia po možnosti žiť vo svete, kde sme samy tvorcami svojich túžob, po svete, v ktorom je dýchanie slobodné všade a pre každého. Projekt KauaiOo je ich spoločným túžením.

Lev Rubinstein (1947) je básnik z okruhu Moskovského konceptualizmu. Keď pracoval ako knihovník, začal používať katalógové karty na písanie sekvenčných textov, ktoré popisuje ako “hybridný žáner”. Jeho diela boli cirkulované samizdatom a undergroundovými čítaniami ako súčasť neoficiálnej umeleckej scény 60. a 70. rokov, našli si širokú publicitu až koncom 80. rokov. Teraz patrí medzi najznámejších žijúcich básnikov v Rusku. Rubinstein žije v Moskve a píše kultúrnu kritiku do nezávislých médií.